images.jpg5863668

در رابطه با موم گوش و سطح تماس آن با پوست چه میزان اطلاع دارید و آیا درمورد آن به میزان کافی مراقبت های لازم را رعایت می کنید؟

شاید بررسی ترشحات گوش خیلی جذاب به نظر نرسد، اما راهی به شدت نوید دهنده در مورد شناسایی نکته‌هایی مهم در مورد افراد، عادت‌ها و سلامت آنها است.
در قدم اول،‌متخصصان موفق شده‌اند با مطالعه نمونه‌ ترشحات گوش افرادی که از ؟؟ مختلف آشکار کنند که موم‌های گوش افراد یک نژاد شبیه به هم و متفاوت از سایر نژادها است. مثلا در این مطالعات مشخص شده که نمونه موم گوش مردم شرق آسیا به شدت خشک و قوام آن زیاد است.
پژوهشگران معتقدند مطالعه موم گوش جدا از اینکه می‌تواند نکات زیادی را مورد میزان سلامت فرد بیان کند تا حدودی در مورد خلاق و عادت‌ها و رفتارهای او هم چیزهایی را بیان کند. آنها می‌گویند افراد به عادت‌ها و رفتارهای مشابه عموما دارای موم گوش‌های مشابه هستند و ترکیب‌های واکسی آنها هم تا حدودی مشابه است.
هم چنین مطالعات جدید نشان داده است که ترشحات زیر بغل انسان‌ها هم می‌تواند اطلاعات مهمی  در مورد جنسیت وضعیت سلامت، وضعیت بلوغ یا عدم بلوغ جنسی و حتی برخی خصوصیات نژادی و هویتی فرد را منتقل کند. حال آنها می‌گویند که حتما موم گوش هم دارای اطلاعات گرانبهایی است و حتی شاید بتوان از روی آن به احتمال ابتلای فرد به برخی بیماریها در آینده پی برد.

باشگاه خبرنگاران