index.jpg75855

اگر دوست دارید کودکتان به خوردن غذا مشتاق تر شود و علاقه اش به میل غذا افزایش یابد با ما همراه باشید.

 یک تیم آمریکایی از دانشگاه کورنل غذا خوردن و مصرف میوه و سبزیجات کودکان را در وعده‌های غذایی آنها در ماه پاییز و بهار مورد بررسی قرار دادند.
این تحقیقات بر روی کودکان 10 مدرسه ابتدایی انجام شد که زنگ تفریح این کودکان قبل از ناهار بود؛ محققان در این روش 23 هزار نوع وعده غذایی فردی این کودکان را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.
محققان دو روش را که «بازی کودک قبل از وعده غذایی» و «وعده غذایی بدون بازی و فعالیت فیزیکی» بود را مقایسه کردند که نشان داد این دو روش در غذا خوردن کودک اثرگذار است.
این تحقیقات نشان داد در روش اول که کودک بازی می‌کند و بعد غذا می‌خورد، اشتهای کودک بیشتر می‌شود و 50 درصد میوه و سبزیجاتی که همراه با غذا به او داده می‌شود، خورده می‌شود.
این تحقیقات نشان می‌دهد بازی قبل از وعده غذایی باعث اشتها در کودک می‌شود و می‌توان در خانه نیز از این روش استفاده کرد.

فارس