how-to-resist-afternoon-drowsiness-at-work
آیا شما هم در هنگام عصر خواب آلوده اید و دوست دارید چرت بزنید ؟اگر مدام این حالت را داشتید به پزشک مراجعه کنید!

احتمال اول خواب‌آلودگی در بعد از ظهر، محروم ماندن از خواب است ولی برای برخی افراد ممکن است خواب‌آلودگی منظم، نشانه‌ای از یک اختلال خطرناک در خواب باشد که از توان سلامت بخشی و نشاط آوری خواب‌ جهت مراجعه مجدد به کار جلوگیری می‌کند،یک احتمال قوی قطع تنفس (آینه) هنگام خواب می‌باشد(بختک) ؛ اختلالی جدی در خواب است که با حملات قطع تنفس در هنگام خواب همراه است.
دکتر دیویدد ینگز استاد روان پزشکی دانشگاه پنسیلوانیا درباره خواب‌آلودگی در بعد از ظهر گفت: در هنگام صبح، پس از خواب شبانه،‌طراوت مجددا به آدمی باز می‌گردد، در اینجا یک سیر نزولی انرژی و هشیاری تا هنگام میانه‌ی روز که خواب‌آلودگی شروع می‌شود، وجود دارد؛ حوزه طبیعی خواب‌ کوتاه در اواخر بعداز ظهر هشیاری به طور مشخص مجددا افزایش می‌یابد.
 وی افزود: میزان تهاجم این کسلی در افراد مختلف متفاوت است، عموما عمق این احساس کسلی به اینکه شما چقدر خواب‌آلوده‌اید و نیز میزان خواب شبانه شما وابسته است.
همچنین وی افزود: اگر شما خوابی کوتاه در وضعیتی غیر فعال دارید سطح هوشیاریتان در  خواب کوتاه(چرت)؛ عموما بین 1تا 3 بعد از ظهر کاهش می‌یابد و حالت خواب‌آلودگی پیدا می‌کنید.
اگر این حالت کسلی به شدت به شما هجوم آورد، بدین معنی نیز است که به صورت مزمن خود را از خواب کافی و نیز نیرو بخش شبانه محروم نموده‌اید.
وی ادامه داد: روشهای تقویت توان، کسب مجدد نیرو و گریز از کسلی به شرح ذیل است:
1-راه بروید:
راهپیمایی سریع به مدت ده دقیقه توان شما را بیشتر و سریع‌تر از شیرینی و تنقلات افزایش می‌دهد.
2-یک چرت کوتاه بزنید:
یک خواب کوتاه مدت می‌تواند نیرو بخش باشد. یک قانون مفید در مورد این استراحت آن است که هرگز نباید بیش از یک ساعت و نیز پس از ساعت 4 بعد از ظهر باشد.
3-خواب کافی در شب قبل داشته باشید:
خواب‌ کافی در شب و حفظ نظم الگوی خواب در کاهش شدت این مشکل کار ساز است.
4-برنامه‌هایتان را دوباره تنظیم کنید:
فعالیت‌های غیر فعال نظیر رانندگی، مطالعه و کارهای نوشتاری را به صبح و عصر که سطح هوشیاری فعالیت‌های اجتماعی نظیر صحبت کردن با تلفن ،‌ارتباط با همکاران و انجام امور فعال بپردازید.
5-صبحانه را حذف نکنید:
صبحانه خلایی بزرگ در انرژی به وجود می‌آورد که شما در تمامی روز آن را حس خواهید کرد، حتی اگر ناهار خوبی صرف کنید.
6-قهوه بنوشید:
کافئین یک محرک قوی برای گذر از مرحله خواب‌آلودگی بعد از ظهر است. البته باید از مصرف زیاد قهوه در هنگام صبح پرهیز نمود نوشیدن بیش از 4 فنجان قهوه ممکن است خواب‌آلودگی در بعد از ظهر حتی بدتر کند. این پزشک افزود: در این موارد به پزشک خود مراجعه کنید:
1-در هنگامی که حالت کسلی در بعد از ظهر به صورت منظم بر شما مستولی شود حتی با وجود خواب منظم.
2-هنگامی که حالت خواب‌آلودگی برای مدت دوهفته یا بیش از آن در سراسر طول بعد از ظهر و حتی شب وجود داشته باشد.
3-هنگامی‌که خواب آلودگی عصر گاهی فعالیت و یا امنیت شما را تحت تاثیر قرار می دهد.