excuse-454x266.jpg

 اگر فردی بهانه جو و بهانه تراش هستید و دائم به دنبال علت و چون و چرایی بدشانسی و بداقبالی خود می گردید بهتر است به این توصیه ها عمل کنید!

«اگر وضعيت مالي‌ام خوب بود، حتما موفق‌تر عمل مي‌کردم»، «اگر دوستان بدي در کنار خود نداشتم وضعيت بهتري ‌داشتم»، اگر… اين جمله‌ها برايتان آشنا نيستند؟

 شايد شما يکي از اين گروه از افراد باشيد که براي ناکامي‌ها و موفق ‌نشدنشان مدام به دنبال عذر و بهانه هستند. يکي از موانع موفقيت براي آن گروه از افرادي که در زندگي در يک موقعيت ثابت مانده‌اند و به اصطلاح درجا مي‌زنند، آوردن عذر و بهانه است. کساني که به موفقيت رسيده‌اند و در ميان انبوهي از افراد، خوب درخشيده‌اند، اهل گله و شکايت و بهانه‌تراشي نبوده‌اند. حتما داستان زندگي افرادي که با وجود معلوليت جسمي يا ذهني به موفقيت چشمگيري رسيده‌اند، خوانده يا شنيده‌ايد. اگر اين گروه از افراد هم به جاي تلاش و پشتکار مدام حسرت چيزهايي را مي‌خوردند که نداشتند، شايد هرگز به موفقيت نمي‌رسيدند. دست از بهانه‌تراشي برداريد و به جاي مقصر جلوه دادن آدم‌ها و شرايط اطرافتان خودتان، مسئوليت وضعيتي را که در آن قرار داريد، به عهده بگيريد. فقط زماني که توانستيد روي خودتان تکيه کنيد و عوامل بيروني را دليل ناکامي‌هايتان فرض نکنيد، مي‌توانيد به موفقيتي که انتظارش را داريد، برسيد.

هفته نامه زندگی مثبت