25FE08B500000578-2965272-Verdant_Joshi_four_was_born_with_a_giant_right_leg_and_a_foot_th-a-1_1424720800205

این کودک دارای دوپا با سایز های کاملا متفاوت و جدا از هم زندگی می کند و دارای یک نوع سندرم مزمن در پای خود که به پاگنده معروف است مواجه شده است.

چهار سال بیشتر ندارد، اما حالا بسیاری از مردم در سراسر دنیا چشم به زندگی او دوخته اند. پسرک چهارساله ای که وضعیت عجیب و غریب زندگیش هزاران پزشکان را به تحیر وا داشته است. این پسربچه هندی که “وردانت” نام دارد، با دو پای کاملاً متفاوت زندگی می کند؛ پای چپ او اندازه ای کاملاً طبیعی دارد ولی پای راستش وزنی به اندازه یک سنگ 5.4 کیلیویی دارد!

25FE08EC00000578-2965272-Verdant_s_father_Dilip_said_he_is_terrified_his_son_s_foot_will_-a-6_1424720828048
آنچه بیش از هر چیزی تعجب پزشکان را برانگیخته زندگی عادی وردانت است. این پسر بچه نه تنها به راحتی و بدون مشکل راه می رود بلکه حتی می دود و با دوستانش بازی می کند. پیشنهاد بسیاری از پزشکان برای جلوگیری از عواقب شرایط پیچیده وردانت قطع پای راست اوست، در حالی که برخی دیگر عقیده دارند این یک موقعیت مهلک نیست و می توان به راه های دیگری فکر کرد.

25FE090D00000578-2965272-Many_doctors_have_suggested_his_right_leg_should_be_amputated_bu-a-4_1424720814960
به گفته پدر این پسر هندی: «شرایط استثنایی وردانت موجب مسخره شدن او می شود، دوستان گوجارا بیشتر مواقع با او بازی نمی کنند؛ در حالی که گوجارا می تواند خیلی راحت و حتی سریع تر از آنها بدود. موقعیتی که باعث شده، پسرم بیشتر اوقات در خانه با مادرش و برادر یک ساله اش بازی کند». اگرچه پدر وردانت فرد ثروت مندی نیست و تنها 150 یورو در ماه در آمد دارد، اما هر کاری برای بهبود پسرش انجام داده. به همین دلیل، تا به حال بیش از 100 دکتر وردانت را معاینه کرده اند و هر کدام راهی جداگانه برای درمان پیشنهاد کرده اند.

25FE091100000578-2965272-As_Verdant_cannot_go_to_school_he_has_to_stay_at_home_with_his_f-a-5_1424720820866
درمان هایی که هیچ تأثیری نداشته اند و تغییری در وضعیت وردانت ایجاد نکرده اند. شرایط این پسر بچه به حدی پیچیده است که پزشکان حتی قادر دلیل اصلی حادث شدن این اتفاق را متوجه نشده اند. برخی از اختلال هورمونی یاد می کنند و برخی دیگر گردش نامناسب خون در بدن عامل اصلی می دانند. فارغ از اینکه دلیل مشکل وردانت چیست، آینده نا معلوم و شرایط غیر قابل پیش بینی او بیش از هر چیزی پزشکان را نگران کرده؛ نگرانی که به نظر می رسد راهی برای از بین بردنش وجود ندارد.

منبع: دیلی میل