images.jpg52485

متاسفانه گوشی های هوشمندی که روز به روز مدل های جدیدتر و جالب تری از آنان در بازار میبینیم باعث افزایش اعتیاد افراد استفاده کننده و دور شدن آنان از اجتماع ونزدیکانشان می شوند.

محققان دانشگاه دبری انگلیس با مطالعه بر روی 256 نفر متوجه شدند که 13 درصد از افراد مورد مطالعه به تلفن هوشمند خود معتاد بودند.
همچنین این مطالعه نشان داد که نوسان خلق و خو، تنهایی و حسادت همه از شاخص های کلیدی اعتیاد به تلفن هوشمند هستند.
دکتر زاهیر حسین روانشناسی که این تحقیق را انجام داده بود متوجه شد که هر چه شخص بیشتر از تلفن هوشمند خود استفاده می کند خطر معتاد شدن وی به آن بیشتر می شود.
وی ادامه داد: خودشیفتگی و علاقه بیش از حد به خود و یا ظاهر فیزیکی خود، از رایج ترین و آشکارترین علائم اعتیاد به تلفن هوشمند است.
به گفته این روانشناس، رابطه مثبت معنی داری میان خودشیفتگی و اعتیاد به تلفن هوشمند پیدا شد به این صورت که هر چه شخص خودشیفته تر باشد احتمال اعتیاد به تلفن هوشمندش بیشتر می شود.
محققان بر اساس نتایج این مطالعه می گویند: افرادی که تلفن های هوشمند می فروشند باید خریداران را از پتانسیل خواص اعتیاد آور این وسیله آگاه کنند.
این مطالعه به مردم در مورد استفاده بیش از حد از تلفن های هوشمند و تاثیر آن بر سلامت روانی افراد هشدار می دهد.

ایرنا