Tamrin-dar-ertefa

 

با پول یک پیتزا لاغر شو

به کمک این کلینیک تخصصی می تونید بیش از ۷ کیلو در یک دوره (۲۱روزه) وزن کم کنید و به اندام ایده آل خودتون برسید.
پشتیبانی و مشاور رایگان
کاهش وزن تضمینی بدون بازگشت

در چه ارتفاعی و برای چه مدت زمانی باید در ارتفاع باشیم تا به سازگاری های بهینه یا پایه ای دست پیدا کنیم؟ در این بخش به صورت خلاصه وار به بررسی و مطالعه ملاحظات در خصوص انجام تمرین در ارتفاع می پردازیم.

با عوامل فردی نظیر میزان پاسخ دهی افراد، نیازهای رقابتی، ارتفاع مسابقه و وضعیت تمرین تعدیل می شود. در حالیکه کارایی تمرین در ارتفاع به نظر برای تمامی تلاش های ورزشی و در میان تمامی افراد فراگیر نمی باشد، اما تمرین در ارتفاع احتمالا در میان ورزشکاران نخبه به دلیل قابلیت دسترسی نسبی به آن، مشاهده اثربخشی کلی آن (یا ایده ای که تمرین در ارتفاع بی خطر بوده و در بدترین شرایط هیچگونه آثار سو اصلی ندارد) و قانونی بودن استفاده از این شیوه، هنوز رایج است.

شیوه ی غالب در ارتفاع که امروزه به کار گرفته می شود، شیوه اقامت در ارتفاع، تمرین در مناطق پست (LHTL) است، هرچند ظهور جدیدترین یافته های ممکن است تلفیق هایپراکسی با برنامه تمرینی و ارتفاع باشد.