community-wo-lettering
به این افراد می توانید اعتماد کنید و با اطمینان خاطر رازها و درد و دل هایتان را در میان بگذارید این افراد بهترینند اگر در زندگی تان اینگونه افراد را یافتید فردی خوش شانس هستید.

آدم‌های امن، همان‌ها که همه چیز می‌توانی بهشان بگویی… بدون اینکه قضاوت یا تحقیرت کنند میتوانی کنارشان احساس بودن کنی.
اینها تا لباسی تازه تنت ببینند نمی‌پرسند از کدام مغازه خریدی؟ مارکش چیه؟ چند خریدی؟
می‌گویند: چقدر قشنگه، بهت می‌آید، من عاشق این جنس ژاکتم.
از سفر که برگردی
نمی‌پرسند کجا رفتی؟ با کی و چرا رفتی؟ اسم هتلش؟ چه‌قدر هزینه شد؟
می‌گویند :خوش گذشت؟ سرحال شدی؟
ماشین تازه بخری
نمی‌پرسند نو است یا دست دوم؟ از کجا خریدی؟ نقد یا قسطی؟ چند خریدی؟
می‌گویند راحتی باهاش؟… خوبی این ماشین اینه که…
دانشگاه قبول شوی
نمی‌پرسند کدام دانشگاه؟ شهریه‌اش چه قدره؟ وای چقدر دوره!
می‌گویند چه رشته‌ای به سلامتی؟ این رشته بازار کار خوبی دارد، اگر تلاش کنی.
مشغول کاری تازه‌ شوی
نمی‌پرسند حقوقت چه قدره؟ اسم شرکتش چیه؟ جایش کجاست؟
می‌گویند شغلت را دوست داری؟ صاحبکارت یا همکارهایت آدم‌های خوبی هستند؟ این‌جور شغل‌ها جای پیشرفت دارد.
 و در آخر اینکه فقط خود خود خودت هستی که براشون مهمی
زندگیتان پر از دوستان امن

 

تعامل نیوز