Pastil

در اینجا به یک خواص بسیار خوب پاستیل برای ورزشکاران اشاره می کنیم. اگر به دنبال عضله سازی و سفت شدن و برجسته شدن اعضای بدنتان هستید ، باید بدانید که تغذیه بعد از باشگاهتان خیلی مهم است …
بعد از تمرین بدنتان برای عضله سازی نیاز به پروتئین زودجذب و کربوهیدرات زودجذب دارد و خب برای کربوهیدرات می توانید پاستیل را انتخاب کنید …
10 تا 15عدد پاستیل بعد از باشگاه بخورید به همراه پروتئین زودجذب و از نتیجش لذت ببرید…