images.jpg5468687

می خواهیم اطلاعاتی جامع و کامل را از زبان اودیولوژیست در زمینه شنوایی و مشکلات کلی آن در اختیارتان قرار دهیم.با ما همراه باشید.

گوش و سیستم شنوایی به 5 بخش زیر تقسیم می شود که به اختصار در مورد هر کدام توضیح داده خواهد شد :
1 – ساختمان ساده گوش
2 – کم شنوایی و انواع آن
3 – علل کم شنوایی
4 – درمان انواع کم شنوایی
5 – علائم و عوارض کم شنوایی

1- ساختمان ساده گوش :
گوش از لحاظ ساختاری به 3 بخش گوش خارجی – گوش میانی – و گوش داخلی تقسیم می شود که به توضیح هر کدام از این بخشها خواهیم پرداخت .
گوش خارجی : شامل لاله و مجاری گوش می باشد و وظیفه آن انتقال اصوات به گوش میانی می باشد .
گوش میانی : شامل پرده صماخ و استخوانچه های شنوایی می باشد و وظیفه آن تعدیل و انتقال صدا از گوش خارجی به گوش میانی می باشد . از محفظه گوش میانی به سمت حلق مجرایی به نام استاش وجود دارد که نقش آن تهویه گوش میانی می باشد .

گوش داخلی : شامل حلزون شنوایی و وستیبول می باشد که به ترتیب نقش شنوایی و برقراری تعادل فرد را به عهده دارد . در داخل حلزون ، سلول های مویی خارجی و داخلی وجود دارد که نقش این سلول ها ، انتقال تحریکات دریافتی گوش میانی و تبدیل آنها به پیام عصبی و تحویل به عصب شنوایی جهت انتقال به مغز می باشد .

2- کم شنوایی و انواع آن :
کم شنوایی یا آسیب شنوایی ، مشکلی است که در عملکرد یک یا هر دو گوش به وجود آمده است . ممکن است از واژه هایی چون ناشنوا و سخت شنوا نیز استفاده شود .

کاهش شنوایی به 4 دسته تقسیم می شود :
1- کم شنوایی انتقالی : وجود هر اختلال در گوش خارجی و میانی باعث این نوع از کم شنوایی شده و مانند تجمع جرم در کانال گوش یا پارگیهای پرده و یا عفونتهای گوش میانی و یا اختلال عملکرد زنجیره استخوانچه ای در این کم شنوایی بیمار احساس انسداد یا پری در گوش می کند و معمولا آرام صحبت می کند زیرا صدای خود را بلندتر از حالت معمول در گوش خود احساس می کند .

1425822937-samakpiroozi-pic111425822897-samakpiroozi-pic9
2- کم شنوایی حسی عصبی : وجود اختلال در گوش داخلی یا عصب حلزونی باعث این نوع ازکم شنوایی می شود مانند کاهش شنوایی ناشی از سر وصدا و یا پیرگوشی که نمونه شایع آن می باشد .در این نوع کم شنوایی فرد با صدای بلند صحبت می کند .

3- کم شنوایی آمیخته : هنگامی که فرد تواما دچار کم شنوایی انتقالی و حسی عصبی گردد ، این کم شنوایی ایجاد می شود یعنی وجود مشکل در هر دو گوش میانی و داخلی .

4- کم شنوایی مرکزی : آسیب بافتهای مغزی باعث بروز این نوع از کم شنوایی می شود .

3- علل کم شنوایی :
عفونت : مانند سرخجه در دوران جنینی ، آنفولانزا ، سرخک ، اوریون و … .بیماریهای وراثتی : این بیماری ها جزو مهمترین علل کاهش شنوایی هستند که می تواند از بدو تولد یا حتی بعد از بیست سالگی خود را نشان دهد . این دسته از افراد معمولا داری یک سابقه مثبت فامیلی هستند .

ضربه : ضرباتی مانند سیلی و سوانح رانندگی ، برخورد اجسام مختلف به سر و گوش و … می تواند باعث آسیب به گوش شود و باعث آسیبی شدید به سیستم شنوایی گردد .

سرو صدا : از عوامل دیگری که می تواند به سیستم شنوایی آسیب برساند سرو صداها بلند یا یکنواخت و طولانی است . عوامل دیگری ازجمله اختلالات سیستم عصبی ، اختلالات عروقی ، داروهایی که به سیستم شنوایی آسیب می رسانند مانند جنتامایسین ، کانامایسین ، استرپتومایسین و … .

4- درمان انواع کم شنوایی :
در کم شنوایی های انتقالی روشهای درمانی دارویی وجود دارد . خیلی از موارد مانند عفونتهای گوش میانی با روشهای دارویی قابل درمان می باشد ولی در بعضی از موارد مانند پارگی وسیع پرده گوش یا عفونتهای مزمن گوش میانی و یا بیماری اتواسکلروز (چسبندگی) با جراحی قابل درمان می باشد .

در کم شنوایی های حسی عصبی ، متاسفانه هنوز هیچ روش درمانی یا جراحی وجود ندارد و افراد مبتلا به این نوع کم شنوایی برای جبران محدودیت شنوایی بایستی از سمعک استفاده کنند . نمونه بارز و شایع این نوع درمان در کاهش شنوایی ناشی از پیرگوشی وجود دارد که سمعک مناسب تجویز می شود .

5- علائم و عوارض کم شنوایی :
کم شنوایی می تواند در درجات مختلفی وجود داشته باشد که بر اساس میزان آن به 4 دسته خفیف ، متوسط ، شدید و عمیق طبقه بندی می شود کم شنوایی معلولیتی پنهان است که با توجه به کمیت و کیفیت آن می تواند تاثیرات سوء فراوانی را بر موارد زیر بگذارد :
1425822743-samakpiroozi-pic1

1- رشد و توسعه گفتار و زبان
2- مسایل عاطفی و روانی
3- اجتماعی
4- آموزشی
5- شخصیتی
اما آنچه بیشتر خودنمایی می کند تاثیرات سوء آن بر رشد گفتار و زبان در کودکان می باشد .
1425701575-1

پزشک آنلاین