index.jpg566

اگر می خواهید مشکلات افراد افسرده و افسردگی آنان را کم کنید به آنان پیشنهاد دهید از رنگ های شاد استفاده کنند و از پوشیدن لباس های تیره و کدر پیشگیری کنند.

فاطمه مرادی درباره حالات روحی و روانی اظهار داشت: افراد می‌تواند از تصورات خود اثر بپذیرند و جسم فرد از چیزهایی که تصور می‌کند می‌تواند اثر بگیرد.

به گفته وی به عنوان مثال رنگ بر مزاج افراد اثر می‌گذارد. کسی که زیاد به رنگ قرمز نگاه کند، باعث هیجان خلط دم که دارای طبع گرم و تر بوده در بدن می‌شود و فرد پرحرارت شده و احساس گرم شدن می‌کند و این همان اثر پذیری تصورات است.

تصورات بر جسم تاثیر می‌گذارد

این پزشک و پژوهشگر طب سنتی افزود: کسی که به فکر خوراکی ترش مزه می‌افتد خود به خود بزاقش ترشح می‌شود، روی جسم اثر می‌گذارد. وقتی یک نفر از نزدیکان دردی در بدنش داشته باشد، فرد هم احساس می‌کند همان اندامش درد می‌کند.

مرادی گفت: در این زمینه توصیه مؤکد شده است، فردی که طالب تندرستی است و دوست دارد که زندگی خوشایند داشته باشد به اعمال خوشایند فکر کند و فکرهای ترسناک و ناامیدی کننده به ذهنش خطور نکند.

وی افزود: در اکثر کتاب‌های طبی، روایات اسلامی و حکما توصیه کرده‌اند که حین نزدیکی جنسی والدین تصور کنند نوزاد زیبا، قوی یا … داشته باشند و بسیار تاثیر گذار است.

این پزشک و پژوهشگر بیان کرد: ابن سینا در باره فکر و تصورات فرد و تاثیر آن بر جسم می‌گوید افرادی که چنین مسئله‌ای را قبول ندارند کسانی هستند که هیچ چیز از اسرار عالم نمی‌دانند وگرنه هیچ وقت چنین مسئله‌ای را محال نمی‌دانند.

مرادی گفت: سبز بیشتر نشاط انگیز است، در کتاب‌های طبی حکما رنگ قرمز و رنگ‌های تیره را گرم دانسته‌اند و رنگ‌های روشن مانند سفید و آبی و … دارای طبع سرد و تر می‌دانند.

افراد عصبانی لباس رنگ قرمز نپوشند

وی یاداور شد: رنگ قرمز، نارنجی و زرد به سمت گرمی و خشکی می‌رود کسی که صفراوی و زود خشمگین می‌شود و عصبی مزاج است، این رنگ‌ها برایش مناسب نیست. کسی که سودایی است و دچار غم و اندوه و افسردگی و … است رنگ‌های مشکی، قهوه‌ای و رنگ های تیره برایش مناسب نیست.

رنگ آبی و سفید مناسب‌ترین رنگ برای اتاق خواب

این پزشک و پژوهشگر خاطرنشان کرد: اتاق خواب باید باید از رنگ‌های ملایم مانند آبی و سفید استفاده شود و کسی می خواهد حرارت در بدنش ایجاد شود، از رنگ های نارنجی و قرمز بیشتر استفاده کند یعنی نوع پوشش خود را از این رنگ‌ها به کار گیرد.

تسنیم