-fujifilm

این روزها خانمها ی زیادی به  سرطان سینه مبتلا می شوند. که برای تشخیص و معالجه  آن  ماموگرافی یا غربالگری بکار می رود.اشکال تصویر برداری از بافت سینه این است ک  دارای استخوان  نیست و جایی که تومور رشد کرده زیاد معلوم  نمی شود. اخرین مدل های دستگاه ماموگرافی ۲ بعدی بود. که نمی توانست موقعیت دقیق تومور در بافت سینه را نمایان کند. به همین جهت fujifilms amulet ماموگرافی سه بعدی را ارائه کرد بنا به توضیحات مسئولین طراحی و ساخت این دستگاه دوز پرتو ایکسی که ماموگرافی سه بعدی لازم دارد ۱٫۳-۱٫۵ برابر ماموگرافی دوبعدی است. در نتیجه ممکن است که اشعه بیشتری تابیده شود اما در عین حال نتیجه مطالوبتری خواهیم داشت.مکانیزم آن به این صورت است که ۲ عدد عکس با کیفیت بالا تحت ۲ زاویه ۰ و۴ درجه می گیرد و بعد این دو عکس را با هم ترکیب می کند و در نهایت به یک عکس با کیفیت تبدیل می کند. در نتیجه پزشک مربوطه می تواند محل دقیق تومور را شناسایی کند تا در روند درمان آن مشکلی یا اختلالی ایجاد نشود.