Bone-ostekhan

 

استخوان ها انواع مختلفی دارند که در این بخش در نظر داریم استخوان ها را بر حسب شکل دسته بندی کرده و به شما معرفی کنیم. با مطالعه ی این آموزش از سایت دکتر سلام، بطور کلی با تقسیم بندی استخوان ها بر اساس شکل ظاهری آشنا می شوید. استخوان ها بر اساس شکل و شمایل به استخوان های بند یا دراز، کوتاه، پهن یا تخت، نامنظم، کنجدی یا سزاموئید تقسیم بندی مشوند. که هریک را با شکل توضیح می دهیم.

عکس ها باعث می شوند بهتر با استخوان ها آشنا شوید.

استخوان بلند (دراز): شامل یک تنه(دیافیز) تقریبا استوانه ای و یک قسمت پهن(اپی فیز) در دو انتها و شامل دو گروه استخوان های اندام تحتانی و فوقانی است. مانند بازو و ران

 

ostekhan-boland-deraz

ostekhan-deraz-boland

 

استخوان کوتاه:

از نظر شکل تفاوت زیادی با هم دارند، ولی به طور کلی آنها را به شکل مکعب در نظر می‌گیرند، بیشتر شامل قسمت پروکسیمال دست است که تارسال و کارپال نامیده می‌شوند. استخوان های مچ دست و پا تنه و دو انتها نداشته و اغلب استخوان گرد نامیده می شوند (مانند اسکافوئد).

 

ostekhan-kootah

 

استخوان پهن (تخت):

سطح وسیع و صاف داشته و معمولا بشقابی شکل اند. در مقایسه با قطرشان سطوح پهن دارند. مهمترین ویژگی استخوانهای پهن، سطح صاف و وسیع آنها است و بیشتر شامل سقف جمجمه،دنده، کتف و لگن هاست.

 

ostekhan-pahn

ostekhan-pahn2

 

استخوان نامنظم:

از نظر شکل تفاوت های زیادی با هم دارند و در هیچ کدام از گروه‌های فوق قرار نمی‌گیرند، و شامل برخی از استخوان های ستون فقرات و جمجمه می باشند. مانند مهره.

 

ostekhan-namonazam

 

استخوان کنجدی (سزاموئید):

در تاندون نزدیک مفصل ظاهر می‌شوند که مهمترین آنها کشکک می باشد.استخوانهای کنجدی بسیار کوچک بوده و معمولا گرد و مدورند. استخوانهای کنجدی در مجاورت استخوانهای دیگر(معمولا در مجاورت استخوانهای دست و پا) یافت می شوند و در مقابل وزن یا نیروی های بسیار سنگین تاب و توانی ندارندو معمولا کوچک اند.

استخوانهای کنجدی تکی معمولا در درون وترها قرار دارند. استخوان کشکک استخوان کنجدی کاملا شناخته شده و بسیار معروفی است. به غیر از کشکک محل استخوانهای کنجدی از فردی تا فرد دیگر فرق می کند.

 

ostekhan-konjedi