skelet-ensan

 

با پول یک پیتزا لاغر شو

به کمک این کلینیک تخصصی می تونید بیش از ۷ کیلو در یک دوره (۲۱روزه) وزن کم کنید و به اندام ایده آل خودتون برسید.
پشتیبانی و مشاور رایگان
کاهش وزن تضمینی بدون بازگشت

تعداد استخوان های یک فرد بالغ 206 عدد است که این تعداد ممکن است در شرایط نابهنجار معین کاهش یافته یا افزایش پیدا کند . از جمله افزایش تعداد دنده ها را می توان ذکر کرد که در این حالت تعداد کل استخوان ها به 208 افزایش خواهد یافت یا وقتی که یک استخوان ویژه جذب شده باشد که در این صورت این تعداد از 206 کمتر خواهد بود.

 

از تعداد کل استخوانهای فوق ،سر که به حالت تعادل روی ستون مهره ای قرار گرفته و با اولین مهره مفصل می شود از 22 استخوان پهن (تخت) ، منحنی یا نامنظم تشکیل شده است. کاسه سر 8 استخوان و صورت 14 استخوان از این تعداد را به خود اختصاص داده است. ستون مهره ای 26 مهره دارد که اگرچه در ابتدا این تعداد بیشتر بوده اما از جوش خوردن 5 استخوان مهره خاجی و 3 مهره الی 5 مهره استخوان دنبالچه ساخته می شود به همین دلیل تعداد قطعات ستون مهره ای 26 عدد محاسبه می شود. اندام های بالایی هر کدام از 32استخوان و اندام های پایینی از 31 استخوان تشکیل شده اند (این اختلاف به استخوان های مچ دست و پا مربوط می شود ).در زیر چانه و جلوی گردن استخوان واحدی به نام لامی قرار دارد که تقریبا به شکل نعل اسب بوده و تحدب آن به طرف خارج است.
علاوه بر استخوان های ذکر شده در گوش داخلی سه قطعه استخوان کوچک به نام های چکشی سندابی و رکابی قرار دارد. قفسه سینه از 12 جفت استخوان قوسی شکل به نام دنده تشکیل شده است که در قسمت جلو با استخوان جناغ و در پشت با مهره ها مفصل می شوند.استخوان ریز دیگری به نام استخوان های کنجدی در میان وتر های عضلات وجود دارد که در تعداد ذکر شده به حساب نمی آید.