Antidepressants-Cut-Death-Risk-and-Heart-Disease-722x406

از جمله فواید داروهای ضد افسردگی پیشگیری از ابتلا به امراض و بیماریهای قلبی است کسانی که از لحاظ روحی دچار افسردگی اند بدانند داروهایی که مصرف می کنند برای قلبشان نیز مفید خواهدبود.

مطالعات جدید دریافتند برای افرادی که دارای افسردگی با شدت متوسط تا حاد می‌باشند داروهای ضد افسردگی می‌تواند برای سلامت قلب مفید باشد.

مدیر مطالعه heidi may بیان می‌کند داروهای ضد افسردگی تأثیراتی مفید درباره مسائل روان‌شناختی دارند و به عقیده heidi may تغییرات رفتاری می‌تواند حالات مشخص را بهبود دهد و باعث بهبود بیماری‌های قلبی شود.

مؤسسه اپیدمیولوژی بیماری‌های قلبی اظهار می‌کند این مطالعه اهمیت ارزیابی افسردگی بیماران را نه تنها برای بهبود وضعیت روحی بلکه برای کاهش خطر بیماری‌های قلبی انجام می‌دهد.

وی در ادامه یادآور شد: افراد دارای شدت افسردگی متوسط تا زیاد که داروهای ضد افسردگی مصرف می‌کنند به نظر می‌رسد از لحاظ وضعیت قلبی در شرایط بهتری هستند نسبت به افرادی که دارویی مصرف نمی‌کنند.

سینا