tinnitus-s1-photo-of-woman-covering-ears
وقتی گوشتان صدا می دهد و مانند زنگ می نوازد مطمئن باشید یک جای کار می لنگد و مشکلی برای شنوایی شما پیش آمده است

عمرانی، متخصص حلق، گوش و بینی گفت: سوت گوش و یا زنگ‌نوایی که هنوز دانش پزشکی در شناسایی کافی و درمان آن کامل نشده است.
رخی بسامد‌ها (فرکانس‌ها) در صداهایی که به گوش ما می‌خورد ممکن است این بسامدها در دامنه شنیداری انسان نباشد. دامنه شنیداری از چند صد هرتز تا چهار هزار هرتز می‌باشد. پس بالای 80000 هزار هرتز را به خوبی نمی‌شنویم.
وی در ادامه عنوان کرد: صداهای بسیار بلند، کار کردن در فضاهایی که بالای 85000 دسی‌بل سروصدای محیطی است که ما به آن‌ها آلودگی صوتی می‌گوییم برخورد با صداهای شدید، گلد صوتی یا ضربه صوتی مثلاً شلیک گلوله، بوق‌های بلند، صدای ترقه، موج انفجار. این ضربه صوتی می‌تواند باعث ایجاد ضربه صوتی به صورت گذرا یا حتی دائمی شود. بلند گوش کردن به صدا، زیاد کردن صدای موبایل به ویژه هدفون و گوش کردن به موسیقی با صدای بلند در هدفون هم آسیب به گوش می‌زند هم سوت گوشی پایداری در گوش ایجاد می‌کند.
عمرانی افزود: متأسفانه داروهای آشکار و توانمندی در رابطه با سوت گوش فراهم شده است که آن را کاهش دهیم اما تأکید می‌شود برخی اقدامات و تغییر رفتارها با صدای بلند می‌توانند سوت گوش را بهتر کنند انجام دهند. پرهیز از نگرانی، افسردگی و دلهره که می‌توانند سوت گوش را بدتر کنند این گونه سوت‌های گوش در سکوت زمان خوابیدن یا زمانی که صدای زمینه‌ای وجود ندارد، بدتر می‌شوند.
وی در پایان بیان کرد: گونه‌ای سوت‌های گوشی داریم که همانند ضربان قلب است با فعالیت، افزایش فشار خون حرص خوردن و تقلا بیشتر می‌شود.
سوت گوش دیگر همانند ضربه است به صورت تق تق یا روی میز ضربه زدن که به یک صورت اسپاسم‌های ظریف گوش میانی است که پرده را می‌کشد و اگر در درازمدت ادامه پیدا کند باید با پزشک متخصص گفتگو شود.
باشگاه خبرنگاران