ear-graphic

می خواهیم در مورد سیستم شنوایی و اهمیت آن برای بدن و پیچیدگی های آن صحبت کنیم با ما همراه باشید.

گیتا موللی شنوایی شناس  اظهار کرد: گوش تنها فیزیکی نیست که می‌بینیم بلکه اصوات فیزیکی را تجزیه و تحلیل می‌کند و به آن واکنش نشان می‌دهد، برای مثال جهت آن و فاصله مبدا صداتا گوش را مشخص می‌کند.

وی تصریح کرد: فرد می‌تواند از بین تمام صداها بر روی صدای خاص تمرکز کند و سایر صداها را حذف کند که این اقدامات توسط عصب صورت می‌گیرد.

موللی خاطر نشان کرد: شما می‌توانید در یک محیط پر سر و صدا در گوشه‌ای خلوت استراحت کنید و صدایی مبهم را بشنوید ولی همین که اسم خود را شنیدید به ناگهان توجهتان جلب می‌شود.

این شنوایی شناس تصریح کرد: سیستم شنوایی آن قدر پیچیده است که علم بشر نتوانسته است پیچیدگی‌های آن را درک کند و هیچ وسیله کمک شنوایی نیز نمی‌تواند وظیفه آن را برعهده بگیرد.

وی تأکید کرد: همواره در محیط صداهای زمینه‌ای وجود دارد که حدود 40 تا 50 دسیبل است مانند صداهای ناشی از بخاری، باد، زنگ تلفن، خش‌خش راه رفتن که صداهایی اضافی است ولی در کل صدای هدف برای ما مشخص است و ما می‌توانیم تمام این صداها را حذف کنیم و به صدای مورد نظر گوش دهیم.

موللی افزود: افراد بزرگسال عصب شنوایی خود را آن‌قدر تقویت‌ کرده‌اند که می‌توانند بر صدایی خاص حتی در محیطی دور نیز تمرکز کنند ولی کودکان این توانایی را ندارند و همه صداها را در کنار هم و در یک سطح می‌شنوند.

این شنوایی شناس گفت: صدای فردی که در یک محیط صحبت می‌کند حدود 60 دسیبل است و صدای زمینه حدود 50 دسیبل ولی گوش شما به راحتی می‌تواند با وجود این 10 دسیبل اختلاف صدای فرد را تفکیک کند و صدای زمینه را حذف کند.

وی خاطر نشان کرد: بنابراین سمعک به هیچ وجه نمی‌تواند کار گوش را انجام دهد چرا که تمام صداها شامل صدای هدف و صدای زمینه را افزایش می‌دهد بنابراین کودکانی که مشکل شنوایی دارند بسیار سخت قابلیت شنیدن را پیدا می‌کنند.

موللی گفت: گوش ما اعوجاج صدا را حدف می‌کند یعنی زمانی که فرد صحبت می‌کند صدای پس از برخورد به دیوار و سایر لوازم به گوش باز می‌گردد که گوش این صداهای کج را حذف می‌کند ولی سمعک توانایی این کار را ندارد.

این شنوایی شناس تاکید کرد: توانایی لذت بردن از موسیقی در سطح بلند توسط بخشی از مغز صورت می‌گیرد که برای این کار ایجاد شده است و با شدت پایین موسیقی لذت ایجاد نمی‌کند.

وی تأکید کرد: مادری که چند شبانه‌روز نخوابیده است با صدای فیس فیس شبانه بینی نوزاد خود از خواب بیدار می‌شود چرا که می‌تواند نسبت به صدایی خاص در گوش خود حساسیت ایجاد کند.