selfhate

افادی که خودخوری می کنند چگونه روحیاتی دارند و چه جیزهایی آنان را ناراحت می کند و باعث سرخوردگی شان می شود و برای این بیماری روانی چه درمان هایی وجود دارد.

دکتر سیدحسن علم الهدایی گفت: خودخوری یک نوع حالت روحی، روانی و رفتاری است که فرد با افکار و کشمکش‌های ذهنی منفی مدام در حال اظهار تاسف برای خود است و در واقع متحمل رنجی آشکار و پنهان می‌شوند.

وی افزود: تصاویر ذهنی و افکار منفی موجود در روان ناخودآگاه افراد خودخور آنها را کنترل و مدیریت می‌کنند.

این روان‌شناس با بیان اینکه افراد خودخور بسیار حساس هستند، گفت: این‌گونه افراد نسبت به محرک‌های محیطی و پیرامونی خود دچار حساسیت‌های افراطی بوده و همیشه از افسردگی و اضطراب رنج می‌برند.

علم الهدایی به ویژگی خودسرزنشی در افراد خودخور اشاره کرد و گفت: این افراد همواره در حال رنجش، سرزنش و مجازات خود هستند و تصور می‌کنند اطرافیانشان دایما در مورد آنها قضاوت کرده و آنها را مورد ارزشیابی قرار می‌دهند.

این استاد دانشگاه فردوسی مشهد افزود: هنگامی که فرد دچار خودسرزنشی می‌شود با کشمکش‌های روانی و ذهنی فراوانی درگیر است و گاهی برانگیخته و هیجانی شده و برخی اوقات در خود فرو رفته و منزوی می شود، به عبارت دیگر این‌گونه افراد دچار وضعیتی دوقطبی هستند.

طبق گفته وی، فرد خودخور نسبت به توانایی‌ها و داشته‌های خود دید منفی دارد و بیشتر در پی برجسته کردن کمبودهای خود است.

این روان‌شناس یکی دیگر از ویژگی‌های افراد خودخور را کاهش اعتماد به نفس و خدشه دار بودن عزت نفس در آنها دانست.

علم الهدایی با بیان اینکه ریشه‌های خودخوری متفاوت بوده، افزود: این صفت ممکن است ناشی از ضعف اعتماد به نفس، ضعف عزت نفس، حسادت، شناخته نشدن ظرفیت‌های فردی و متبلور نکردن ظرفیت‌های وجودی فرد باشد.

این استاد دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات افراد خودخور، منعطف نبودن تفکر و اندیشه‌های آنهاست، گفت: این افراد باید نسبت به خودپذیری نامشروط خود و دیگرپذیری نامشروط تلاش کنند و بپذیرند که انسان جایزالخطاست، زیرا خودخورها با این تفکر که نباید مرتکب هیچ اشتباهی شوند دچار خودسرزنشی شده و مشکلاتی را برای خود فراهم می‌سازند.

وی ادامه داد: همچنین این افراد باید بپذیرند که طبق نظریه «روانشناسی تفاوت» افراد دارای رفتار و افکار متفاوتی هستند و دیگران را با تفاوت‌هایشان پذیرا باشند.

این روان‌شناس با بیان اینکه تغییر نوع نگاه و باورهای افراد خودخور ممکن است در پروسه درمانی آنها موثر واقع شود، گفت: باید بیش از آنکه به کمبودهای خود توجه داشته باشند داشته‌ها و توانمندی‌های خود را برای موفقیت و داشتن زندگی بهتر برجسته کنند.

علم الهدایی گفت: خودخوری سن و سال نمی‌شناسد و حتی در کودکان و سالمندان نیز مشاهده می‌شود.

وی افزود: از آنجایی که یکی از ویژگی‌های افراد خودخور دارا بودن حساسیت‌های افراطی است و زنان نیز شخصیت حساس‌تری دارند، به نظر می‌رسد خودخوری در زنان بیشتر مشاهده می‌شود.

منبع: سینا نیوز