images.jpg427587

والدین موظفند به محض دیدن رفتار ناشایست و بی ادبانه از کودکشان به وی تذکر دهند و نگذارند آن را تکرار کند و بداند که رفتار ناشایستی از وی سرزده است.

آرزو صفائی‌نژاد درباره اهمیت توجه به رفتار کودکان، اظهارکرد: همیشه دستورات را به فرزندان خود به صورت غیرشخصی بیان کنید، چرا که در این صورت بین کودک و شما احساس ناخوشایندی پدید نمی‌آید، در ضمن زمانی که لازم است به کودک خود توضیح دهید که چرا به محدودیت نیاز است لذا وقتی کودکان توجیه می‌شوند راحت‌تر می‌توانند مسائل را بپذیرند، اما در غیر این صورت آن را مستبدانه تصور می‌کنند.

وی با اشاره به این مطلب افزود: شناخت علت قواعد سبب می‌شود رفتار مناسب در کودک درونی شود، به طوری که تمایلات درونی کودک او را مطیع خانواده می‌کند، از این رو برای بیان علت قوانین به جای توضیحات بلند که موجب خستگی کودک می‌شود به طور خلاصه به بیان علت بپردازید.

صفائی‌نژاد تصریح‌کرد: هرگاه رفتار کودکی را محدود کردید سعی کنید به یک فعالیت قابل قبول دیگر اشاره کنید، زیرا از این طریق والدین مستبد به نظر نمی‌رسند و در این صورت کودک حس نمی‌کند کسی اختیارش را سلب کرده است و احساس محرومیت نمی‌کند. همچنین بکوشید با کودکان خود واضح و روشن صحبت کنید زیرا معمولاً والدین برای ادب کردن فرزندان خود با آن‌ها سربسته و مبهم صحبت می‌کنند، این در حالی است که این گونه راهنمایی‌های کلی برای هر کودک معنای خاصی دارد که باید به این مسئله توجه داشت.

این کارشناس کودکان خاطرنشان کرد: علت انجام هر کاری را به کودک توضیح دهید همچنین هنگام انتخاب چیزی، انتخاب‌های دیگر را نیز به کودک خود معرفی کنید، چرا که در بسیاری از موارد می‌توانید به فرزندتان فرصت یک انتخاب محدود شده بدهید تا خودش تصمیم بگیرد تا چگونه دستورات شما را اجرا کند از این رو توجه به این نکات ریز حائز اهمیت است.

ایسنا