Type-2-Diabetes

وزن بالا در نوزاد آنقدر ها هم نشانه سلامتی نیست و والدینی که صاحب فرزند چاق می شوند باید بسیار مراقب باشند چون فرزندشان مستعد ابتلا به بیماریهای قندی در بزرگسالی است.

 بر اساس پژوهش‌های جدید، کودکانی که با وزن 6 پوند یا حدود ۲.۵ کیلوگرم متولد می‌شوند در بزرگ‌سالی مستعد ابتلا به دیابت نوع دو هستند.

بر اساس یافته‌های جدید در دانشگاه براون نوزادانی که با وزن کمتر از 6 پوند متولد می‌شوند در بزرگ‌سالی با خطر ابتلا به دیابت نوع دو روبه‌رو می‌شوند.
به گفته پزشک دانشگاه براون، در حال تلاش برای درک آنچه نسبت خطر منتسب به وزن کم تولد را می‌تواند باواسطه‌های بیوشیمیایی توضیح دهد هستیم تا به‌این‌ترتیب بتوانیم اهمیت نسبی هر گذرگاه را بهتر درک کنیم.

بر اساس پژوهش‌هایی که بر روی 1259 زن که دیابت نوع دو دارند و 1790 زن سالم کار انجام شد، مشخص شد وزن کم تولد کمتر از ۲.۵ کیلوگرم حاکی از آن است که ریسک رشد دیابت نوع دو در مقایسه با زنان متولدشده با وزن 3.5 تا 4.5 کیلوگرم، 2.15 برابر بیشتر است.

سایت futurity