fear-cropped-proto-custom_28
میخواهیم ترس و هراس را ریشه یابی کنیم واقعا چرا دلهره می گیریم و اضطراب به سراغمان می آید منشا آن کجاست.

مطالعات نشان می‌دهد که عامل اصلی ایجاد دلهره وجود آنزیم‌هایی است که تحت شرایط استرس یکسری سیگنال‌های عصبی را مختل و دلشوره را موجب می‌شوند.

Amy gdala در مغز است که مسئولیت پردازش احساسات مانند ترس را دارد.

در پژوهش‌های تازه نشان داده شده که تحت شرایط تنش‌زا آنزیم‌هایی در این قسمت مغز تولید می‌شوند که روی سیگنالینگ Endo cannabinoid در مغز اثر می‌گذارند و آن را سرکوب می‌کنند.

Endo cannabinoid ها لیپیدهایی هستند که مانند مواد شیمایی موجود در ماریجوآنا  به رسپتورهایی در مغز متصل شده و ایجاد آرامش می‌نمایند.

با قرار دادن موش‌ها در شرایط بسیار پر تنش مشاهده شد که یکسری آنزیم‌های فسفاتازی به نام PTP18 در Amy gdala آن‌ها تولید شده که این آنزیمها موجب افت شدید سیگنالینگ و بروز حالت استرسی می‌شوند.

امروزه داروهایی که برای درمان استرس در انسان استفاده می‌شود (بنزو دیازپاین‌هایی) مانند (Xanat) هستند که شیوه‌ی اثرشان کاهش و سرکوب فعالیت بالای نورون‌هاست ولی بر روی Amy gdala تاثیری ندارند. تولید داروهایی برای انسان می‌تواند فعالیت آنزیم PTP18 در مغز را سرکوب و تحولی چشمگیر در درمان این بیماری آزار دهنده ایجاد کند.

باشگاه خبرنگاران؛