sordera
چه عواملی در ایجاد پیرگوشی تاثیرگذارند و موجب پیدایش آن می شوند و چه تاثیرات مختلفی روی زنان و مردان می گذارند؟

دکتر عمرانی متخصص گوش و حلق و بینی گفت: گوش‌های انسان با افزایش سن کارایی کمتری خواهد داشت و توانایی و قابلیت شنیداری را به مرور زمان از دست می‌دهد.
وی افزود: پیر گوشی بیماری است که آشکارا در  یک سوم افراد بالای 60 سال دیده می‌شود که در درجات مختلف و با درگیری گوناگون بسامد‌های شنوایی اتفاق می‌افتد، این بیماری در آقایان بیشتر از خانم‌ها اتفاق می‌افتد و زمینه‌ی ژنتیکی دارد. از رفتارهای انسان در طول زندگی، بر افزایش پیر گوشی، زود رس شدن پیرگوشی و شدت گرفتن آن اثرات فراوانی دارد.
وی در ادامه گفت: فعالیت در محیط‌های پر صدا، عادت به گوش دادن موسیقی با صدای بلند برخورد با ضربه‌های شدید صوتی صداهای بسیار بلند و بکار بردن برخی از داروهای آسیب رسان به عصب شنوایی پیر گوشی را تشدید و تحمل آن را سخت  می‌کند.
عمرانی اظهار کرد: سلول‌های حلزون شنوایی، با افزایش سن دچار سختی در لایه‌های غشایی و کاهش دریافت صداهای ظریف در دامنه‌ةای گوناگون می‌گردند.
وی اضافه کرد: پیر گوشی یک روند آرام و پایدار است، در نتیجه باید از آنچه که منجر به افزایش پیر گوشی می‌گردند، خودداری کرد و در صورت ظن به پیر گوشی حتماً به متخصص مراجعه گردد تا روند افزایش آن را کاهش دهیم.
وی در پایان گفت: روش‌هایی برای درمان پیر گوشی از طریق جراحی وجود دارد ولی در موارد خفیف می‌توان از سمعک مناسب استفاده کرد.
باشگاه خبرنگاران