3b0943ef66b99479a69e51df36bd108599d26fa3

جالب ترین و خنده دارترین تصاویر جالب امروز را از میان افراد تنبل راحت طلب که به ابتکاراتی جالب دست زده اند انتخاب کرده ایم امیدواریم شما هم از دیدن آن تصاویر لذت ببرید.

گاهی اوقات برخی افراد خلاقیت‌هایی انجام می‌دهند که زندگی را ساده تر می‌کند اما برخی افراد تنبل هم هستند که از تنبلی دست به ابتکارهایی می‌زنند که انسان را متعجب می‌کند.

این افراد تنبل نیز برای صرفه جویی در انرژی خود ابتکاراتی به خرج داده‌اند که در تصاویر مشاهده می‌کنید.

b3737b50acf4af089a44ec5393872af9cc0e5185

 

1f6388cc0b3a5043c920ef26a54251b99656d8074b031c6bf9f547393ae97a36ce0895ee556df0ee

9e91764e17a5567bb6ae5c0978bf59b322cf8dc312e7ccda2228b47e72645dd72c1337f95ae9c8ea56cd3328c66689f9cf32821454fdde51a6bf4ab157c0929ae16d7806b359b12f50f877ffc96cea5478e548debd8262b3be0ac5779570b3dd98fcfe9e166c325dc134cc66209bdab82188289d74bb7d64b53711e2d841fd69ef24cf6e06e65f6c0360e766

df16c68be150946b926fc4bf56cb27c4b59bdcd7ef32493bf212f20a0c02745d5e295bb32e6a5d89f754d64af299b536df3dfccc8f3f6f59a0af9c7a

فارس