ss_101586878
سفر رفتن برای این افراد مضر و خطرساز است و باید در برخی سنین و با توجه به برخی شرایط از رفتن به مسافرت باید اجتناب کنند.
اعظم موسوی رئیس انجمن متخصصین زنان گفت: کسانی که لخته شدن خود در بدن مخصوصاً در پاهایشان در ماه‌های اخیر داشته‌اند، از سفرهای طولانی مخصوصاً سفرهای هوایی منع می‌شوند. از طرفی کسانی که بیماری‌هایی دارند که حتماً نیاز به دسترسی فوری اورژانس را طلب می‌کند، باید از مسافرت‌های طولانی به خصوص هوایی حذر کنند.
وی افزود: خانم‌هایی که باردار هستند در هفته 34 بارداری‌شان نیز سفرهای طولانی را از برنامه‌های خود باید حذف کنند.
وی ادامه داد: هر بیماری که شرایط بیماری را از نظر پزشکی دارند یعنی بیماری فعال نیست با آموزش‌هایی که به آن‌ها داده می‌شود، می‌توانند به سفر بروند.
موسوی بیان کرد: خانم‌های باردار که آمادگی وضع حمل را دارند درصد بالایی دارد که با خطرات جاده‌ها روبرو شوند و چون امکانات کافی در جاده نیست، به شدت از رفتن منع می‌شوند.
وی در پایان تأکید کرد: خانم‌های باردار در هفته 34 بارداری دیگر به سفر طولانی نروند.
باشگاه خبرنگاران