Jealousy325px
افراد حسود و کسانیکه عادت به حسادت ورزیدن به دیگران دارند هرگز پیشرفتی در زندگی شان ندارند و فقط این رفتارشان موجب کند پیش رفتن امور زندگی شان می شود.

فرید فدایی روانشناس با اشاره به اینکه حسادت تهدیدی برای سلامت روان است اظهار کرد: حساد یکی از هیجانات طبیعی انسان‌ها است که از دوران کودکی وجود دارد اما این حس بدون شک سلامت روان را مختل کرده و با تأثیر منفی بر زندگی، فرد را از موفقیت باز می‌دارد به رغم تأثیرات زیان بار این حس بر روی زندگی کنترل و مهار آن می‌تواند سخت باشد.
وی ادامه داد: در عین حال در برخی از افراد ممکن است که حس حسادت باقی بماند و در دوران بزرگسالی نسبت به دیگران و مزیت‌هایی که دارند احساس ناخوشایند پیدا کنند معمولا فردی که حسادت می‌کند از توانمندی‌های خود غافل است و نمی‌داند که او نیز می‌تواند در زمینه‌های مختلف پیشرفت کند.
فدایی تصریح کرد: فردی که حسادت می‌کند به جای پیشرفت شخصی سعی دارد با کوچک کردن دیگران به وسیله اعمالی از قبیل غیبت و مانع تراشی طرف مقابل را تحقیر کند. معمولا حسادت موجب می‌شود تا فرد در حالت اضطراب و تنش دائمی به سر برد.
روانشناس راه کارهایی برای از  بین بردن حس حسادت ارائه کرد: اعتماد به نفس و عزت نفس را در خود به وسیله پیشرفت در زمینه‌های مختلف بالا ببرید. شناسایی مسائل و شرایطی که موجب برانگیخته شدن حس حسادت می‌شوند. از مقایسه خود با دیگران خودداری کنید. سعی کنید به اطرافیان خود اطمینان داشته باشید از اطرافیانتان انتظارات معقولانه داشته باشید.
وی در پایان عنوان کرد: به دیگران نگاه خوش‌بینانه‌ای داشته باشید چرا که حس حسادت رفتاری ترس محور است و خلاف آنچه افراد حسود انجام می‌دهند رفتار کنید.
باشگاه خبرنگاران