shot of a boy drinking a glass of water

این روزها  اشخاص برای اینکه از آلودگی آب در امان باشند بسته بسته آب معدنی میخرند  آیا این کاردرست است؟ آیا فکر میکنیم آب معدنی سالمتر است یا شیر آب؟ باخریدن آب معدنی هم پول خودرا هدر می دهید و هم  آب سالمی نمی نوشید

امروزه با جوشاندن آب و نگه داري آن در يخچال به مدت دو ساعت مي توان بهترين و سالم ترين آب آشاميدني دنيا را تهيه كرد.

بررسي ها نشان مي دهند، آب هاي معدني هميشه طعم بهتري نسبت به آب شير دارند اين به اين دليل است كه به آب هاي معدني مواد افزودني اضافه مي كنند تا هنگام حمل و نقل طعم خود را از دست ندهد از اين رو همواره شما مي توانيد با جوشاندن آب شير بهترين آب معدني دنيا را بسازيد.

جوشاندن آب در مرحله اول تمام باكتري هاي مضر آن را از بين مي برد و باعث ورود باكتري هاي مفيدي به درون آب مي شود كه در بالا بردن كيفت آب بسيار تأثير گذار است.

منبع-خبرنگاران جوان