ghalb_0001

شاید عمل جراحی باز قلب را شنیده باشید ما امروز برای بهتر آشنا شدن شما با این عمل جراحی تعدادی عکس از عمل جراحی باز قلب را برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده ایم

 

 

ghalb_0002 ghalb_0003 ghalb_0004 ghalb_0006 ghalb_0007 ghalb_0008 ghalb_0009 ghalb_0010 ghalb_0011 ghalb_0012 ghalb_0013 ghalb_0014 ghalb_0015 ghalb_0016 ghalb_0017 ghalb_0018 ghalb_0019 ghalb_0020 ghalb_0021 ghalb_0023 ghalb_0024 ghalb_0025 ghalb_0026