419ndjqUxWL

افرادی که به شنیدن صداهای بلند اعتیاد دارند و این امر را به صورت عادت روزانه و مکرر تکرار می کنند ؛دچار نوعی اعتیاد شنیداری هستند.

 مخدرهای شنیداری فایل‎های صوتی هستند که با ارسال فرکانس‎هایی به گوش و در نهایت مغز منجر به ترشح آنزیم‎ها و هورمون‎هایی می‌شوند که در صورت تکرار منجر به اعتیاد شده و علائمی شبیه مخدرهای صنعتی و سنتی از خود به‌جا می‎گذارند.

سیدعبدالله احمدی‌قلعه، رئیس نظام روانشناسی استان زنجان با بیان اینکه این نوع مخدر میان جوانان معتاد به اینترنت در حال گسترش است، تأکید کرد: والدین باید اعتیاد فرزندان‌شان به مخدرهای شنیداری را کنترل کنند.

این روانشناس با اشاره به اینکه این فایل‎ها توهم‎زا و شادی‎آور است، ادامه‌داد: در واقع این نوع اعتیاد فاجعه جدیدی میان جوانان اینترنتی است که مغز را تحت تأثیر قرار داده و شنونده را دچار سرخوشی، توهم، تشنج و حالات غیرطبیعی می‎کند.

وی در این رابطه تصریح‌کرد: در این راستا و برای تحت کنترل گرفتن چنین موضوعی بهتر است محیط‎های مجازی مانند وایبر از حالت خصوصی خارج‌شده و تا حدودی از جانب والدین مورد محدودیت و کنترل قرار گیرد. این در حالی است که کنترل فرزند دوره سنی خاصی ندارد و در واقع والدین باید در تمام سنین روابط مجازی و حقیقی فرزند خود را به شکل نامحسوس کنترل کنند.

دکتراحمدی قلعه افزود: علاوه بر موارد عنوان‌شده، تخلیه هیجان افراد از طریق راه‎های هنجار زمینه‎ساز اصلی در سوق نیافتن به سمت مخدر محسوب می‌شود. در این خصوص می‎توان ورزش، پیاده‌روی، گردش، خرید و پر کردن اوقات فراغت با شرکت در مجامع عمومی و کلاس‏‌های آموزشی را نام برد.

این روانشناس با اشاره به اینکه احساس مهم‌بودن و برخورداربودن از جایگاه اجتماعی خاص از علائم توهم شنیداری است، خاطرنشان کرد: متأسفانه از روزی که بازی و تفریحات سنتی جای خود را با لپ‌تاپ و تبلت عوض کردند پدیده‎های روانی جدید پا به جامعه معاصر و مدرن امروزی گذاشتند که مقابله با آنها توجه و اهتمام بیشتر والدین و افزایش روزافزون سطح آگاهی آنها را می‌طلبد.

ایران-ایران