baby-sleeping-bjorn
توصیه می کنیم نوزادان و شیرخوراران زیر چهل و پنج روز را حتی الامکان به مسافرت نبرید،چون با این کار به آنان و به خود لطمه وارد می کنید چون تغییر آب و هوا و جابه جایی مکان. آسیب های مختلف به نوزاد وارد می کند.

دکتر عباس مومن‌زاده متخصص اطفال اظهار داشت: شیر خوردن تازه متولد شده به علت رفلکس معده رنج می‌برند و هر نوع تغییر ناگهانی می‌تواند موجب تشدید تولیت کودک شود؛لذا توصیه ما به والدین این است که از به سفر بردن کودک شیرخوار خود تا حد ممکن خودداری کنند.
وی ادامه داد: اگر مجبور به سفر به همراه شیرخوار خود هستید بهتر است در صورت سفر با ماشین شخصی هر یک ساعت تقویت داشته باشید و ضروری است که از سفر با هواپیما حتما خودداری شود چرا که فشار هوا باعث گوش درد کودک می‌شود و آرامش روانی وی را از بین خواهد برد.
وی با بیان اینکه بهتر است کودکان زیر 2 سال با هواپیما به سفر برده نشود،خاطرنشان کرد: در صورت ضرورت مادر باید در حین سفر هوایی بوسیله شیردادن یا استفاده از پستانک از اعمال فشار هوا بر مجاری شنوایی کودک تا حد ممکن جلوگیری نماید.
باشگاه خبرنگاران