o-CHILDHOOD-OBESITY-facebook
با تماشای تلویزیون و تغذیه در مقابل آن توسط کودک و تبدیل شدن این کار به یک عادت روزمره شاهد افزایش آمار چاقی در آنان هستیم و با پیشرفت این رویه در جامعه شاهد تهدید پیامدهای معضل چاقی در اطفال خواهیم بود.

زهرا عبداللهی مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و درمان گفت: از جمله بیماری های مزمنی که متعاقب عادات غذایی نادرست در سنین کودکی و نداشتن تحرک بدنی کافی ایجاد می‌شود، عبارتند از بیماری‌های قلبی عروقی، پرفشاری خون، افزایش چربیهای خون، دیابت، بیماری‌های کبدی و بیماری‌های تنفسی.
وی گفت: عارضه مهم دیگری که در کودکان چاق ایجاد می‌شود، چاقی در بزرگسالی است ضمن اینکه عوامل دیگری مثل عوامل ارثی، کاهش فرصتهای بازی خارج از منزل، مصرف مکرر تنقلات و غذاهای چرب،‌عادت به مصرف غذاهای آماده، مصرف مکرر غذا خارج منزل مانند رستورانها و فعالیت بدنی ناکافی بدلیل استفاده بیش از حد از بازیهای کامپیوتری و تماشای طولانی مدت تلویزیون در پیدایش چاقی کودکی و در پی‌آن در بزرگسالی موثر است.
عبداللهی عوارض اجتماعی ناشی از چاقی در کودکان را بر شمرد و گفت: عواملی چون اضطراب،‌افسردگی، اعتماد به نفس پایین و سطح تحصیلات پایین تر از معضلات پیش روی کودکان چاق است.
باشگاه خبرنگاران