Diabetes

بیمارانی که  زیاد آنتی بیوتیک مصرف می کنند در معرض ریسک  بالایی  برای ابتلا به دیابت قرار می گیرند.

 نتایج این پژوهش درمجله ی Endocrinologyمنتشر گردید. محققان دانشگاه پنسیلوانیا معتقدند: یافته های آنها نشان می دهد تغییر باکتریهایی روده ای توسط مصرف آنتی بیوتیک خطر ابتلا به دیابت را تحت تأثیر قرار می دهد.

دکتر Boursiوهمکارانش به بررسی مصرف آنتی بیوتیک در 208 هزار بیمار مبتلا به دیابت نوع 1 و 2 پرداختند. این آنالیزها در طی یکسال قبل از تشخیص دیابت در بیماران  انجام گردید و با اطلاعات مربوط  به 816 هزار بیمار گروه کنترل مقایسه شد. یافته های این تحقیق نشان داد برای نزدیک به نیمی از بیماران در طی این مدت آنتی بیوتیک تجویز شده بود(یکسال قبل ازتشخیص دیابت) و خطر ابتلا به دیابت با افزایش مصرف آنتی بیوتیک افزایش می یابد.

 در بیمارانی که 2 تا 5 دوره از پنی سیلین استفاده کرده بودند، خطر ابتلا به دیابت نوع 2، هشت درصد افزایش یافته بود و این درحالیست که استفاده از پنی سیلین به میزان 5 دوره خطر ابتلا به  دیابت نوع 2 را تا 23 درصد بالا می برد.

استفاده ی مکرر  از آنتی بیوتیک هایی نظیر سفالوسپورین، ماکرولیدها و کینولون ها با افزایش خطر ابتلا به دیابت  نوع 2 همراه است.

البته درمان تک دوره ای با آنتی بیوتیک ها با افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 مرتبط نیست همچنین ارتباطی بین مصرف آنتی بیوتیکها با خطر دیابت نوع 1 مشاهده نگردید.

دکتر Boursiمی گوید: تحقیقات نشان داده است باکتریهایی روده ای بر مکانیزیم های بروز چاقی و مقاومت به انسولین و دیابت در مدلهای انسانی و حیوانی موثرند، یافته های ما اهمیت ویژه ای دارد نه تنها  به درک چگونگی ابتلا افراد به دیابت کمک می کند بلکه هشداری است به کاهش درمان غیرضروری با آنتی بیوتیکها که ممکن است بیش از آنچه مفید باشند، تأثیرات زیان بار داشته باشند.

 قضیه ی مرغ و تخم مرغ

 دانشمندان در حالیکه معتقدند این یافته ها به معنای ابتلا به دیابت به دلیل  مصرف دارو نمی باشد اما نشان می دهد که ابتلا به دیابت می تواند به دلیل ایجاد عفونت باشد. پرفسور Lindsayاز دانشگاه لندن می گوید: این مطالعه یک مطالعه ی گسترده  بسیار مفید درباره ی ارتباط دیابت با مصرف آنتی بیوتیک ها در جامعه ی انگلستان است اما در این  مرحله ما نمی دانیم کدامیک مرغ و کدامیک تخم مرغ هستند (کدامیک علت بروز دیگری است)، این ایده که مصرف آنتی بیوتیکها ممکن است منجر به ابتلا به دیابت  شود بسیار مهم است و نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.

منبع :diabetestma.org