Gastroenteritis

این‌ فرآورده‌ برای‌ جبران‌ املاح‌ از دست‌ رفته‌  در اسهال‌ های‌ متوسط و برای‌ پیشگیری‌ از تشدید دهیدرتاسیون‌ مصرف‌ می‌شود.

اشکال دارویی

Powder: NaCl 3.5 g + KCl 1.5 g +Trisodium Citrate 2.9 g + Dextrose 20 g

فارماکوکینتیک

بخوبی‌ از دستگاه‌  گوارش‌ جذب‌ می‌شود. وجود گلوکز جذب‌ املاح‌ را افزایش‌ می‌دهد.

عوارض

در صورت‌ مصرف‌ بیش‌ ازاندازه‌ ممکن‌ است‌ در نوزادان‌  کمتر از یکسال‌ منجر به‌  تشنج‌ گردد. پف‌ کردن‌ پلکها و تشنگی‌ بیش‌ ازحد نیز از عوارض‌ جانبی‌ دارو هستند.

نکات قابل توصیه

1 ـ ضمن‌ تامین‌ املاح‌ و آب‌ در کودکان‌، مصرف‌ غذاهای‌ دیگر ضروری‌ است‌.

 2 ـ محتوی‌  پاکت‌ ORS را در یک‌ لیتر آب‌ جوشیده‌  سرد شده‌ حل‌ کرده‌ و استفاده‌ کنید

 3 ـ برای‌ جلوگیری‌ از استفراغ‌  در نوزادان‌، دارو به‌ آهستگی‌ به‌ آنها خورانده‌ شود.

4 ـ محلول‌  ORS باید بلافاصله‌  قبل‌ ازمصرف‌ تهیه‌ شود.

مقدار مصرف

در شیرخواران‌ حداکثر یک‌ لیتر در 24 ساعت‌ و در کودکان‌ بزرگتر حداکثر یک‌  لیتر در مدت‌ 24ـ8 ساعت‌ بسته‌ به‌ سن‌ بیمار تجویز می‌شود.

منبع-yourdoctor