flight travel during pregnancy
اگر در هنگام پرواز دچار گرفتگی گوش می شوید سعی کنید شکلات همراه داشته باشید چون موجب رفع این مشکل در سیستم شنوایی تان می شود.

یک شنوایی شناس با تشریح مصرف شکلات در آغاز سفر هوایی به عنوان عاملی برای پیشگیری از گرفتگی گوش گفت: گرفتگی گوش باید هر چه زودتر رفع شود.

سعید ملایری، شنوایی شناس  در رابطه با گرفتگی گوش در ارتفاعات و راه حل از بین بردن این عارضه اظهارکرد: زمانی که ارتفاع تغییر می‌کند که می‌تواند ناشی از صعود هواپیما یا تغییرات ارتفاع در جاده‌های شیب‌دار در زمان‌های کوتاه باشد پرده گوش به سمت داخل کشیده می‌شود و گوش کیپ می‌شود.

وی افزود: این موضوع زمانی روی می‌دهد که امکان تهویه هوا در داخل گوش وجود ندارد و این تجربه‌ای است که همه افراد در طول زندگی دست کم یکبار با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند و چنانچه اقدامات لازم صورت نگیرد آغازیست برای بروز عوارضی در گوش.

این شنوایی شناس تصریح کرد: چنانچه این مشکل ادامه پیدا کند و شیپور اوستاش (در گوش) بسته بماند و در فشار باشد باعث می‌شود مایع پشت پرده گوش جمع شود و عوارضی در داخل گوش ایجاد کند.

ملایری راه حل این مشکل را انجام مانوری به نام «والسالوا» دانست که به این وسیله فرد می‌تواند به نحوی شیپور اوستاش را باز کند و یکی از راحت‌ترین این کارها نوشیدن یک جرعه نوشیدنی است.

وی افزود: عملکرد جویدن نیز می‌تواند عاملی شود تا شیپور اوستاش عملکرد طبیعی خود را باز یابد و فلسفه استفاده از یک شکلات در آغاز سفر هوایی نیز همین است تا فرد بتواند عملکرد جویدن را در شیپور اوستاش در تغییر ارتفاع ناگهانی دچار مشکل عملکرد نشود.

این شنوایی شناس گفت: چناچه این اقدام پاسخگو نبود باید گوش‌ها را گرفت و باد را در گوش‌ انداخت که البته خطرناک است و اگر کسی بی مهابا این عمل را انجام دهد امکان پارگی پرده گوش وجود دارد.

فارس