DepressionInSeniors-300x300
متاسفانه طبق گفته روانشناسان و طی آمارگیری جدید ،میزان حاد شدن و خطرناک شدن افسردگی در میان افراد سالمند روز به روز در حال افزایش است.

مهدی شفیعی، روانپزشک تصریح کرد: برخی از افراد جامعه به دلایلی نظیر وضعیت تأهل و دوره زندگی خود‌، بیشتر دچار افسردگی و اختلالات روحی و روانی می‌شوند و البته در بسیاری از موارد، این افراد دلیل بروز مشکلات روحی و روانی خود را به درستی نمی‌دانند.
وی با اشاره به اینکه درصد بالایی از افراد جامعه سالمند هستند، اظهار داشت: بر اساس بررسی‌ها و برآوردها تا چند سال آینده حدود 20 درصد جمعیت جوامع مختلف را سالمندان تشکیل می‌دهند.
شفیعی، تأکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهند که موارد بروز افسردگی به ویژه انواع شدید آن در افراد سالمند در طی 10 سال اخیر، افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است.
وی یادآور شد: بسیاری از سالمندان تصور می‌کنند که افسردگی ویژگی طبیعی دوره سالمندی است و از اینکه به آنها برچسب افسردگی زده شود، نگران هستند.
شفیعی، خاطرنشان کرد: اینگونه تصور موجب می‌شود که افراد سالمند به خاطر افسردگی و اختلالات روحی و روانی خودشان را سرزنش کنند و نتوانند به راحتی از دیگران کمک بگیرند.
 باشگاه خبرنگاران