98d27eaef365d1710da5106ffbabf73c
تغییر روحیات و خلقیات برخی شخصیت ها به سختی انجام می پذیرد و در اکثر مواقع امکان پذیر نخواهد بود؛چه مواردی را در این باره در نظر بگیریم.

گیتا افرایی روان شناس بالینی گفت: شخصیت عاملی است که برگرفته از ویژگی‌های ارثی و محیطی است، بخشی که به ارث بر می‌گردد، نمی‌توانیم تغییر بدهیم ولی بخش محیطی را می‌توانیم تغییر بدهیم.
وی افزود: ویژگی‌های محیطی شخصیت همان سبک زندگی افراد است که می توانیم تغییر بدهیم و رویش تأثیر بگذاریم.
وی ادامه داد: اینکه بتوانیم شخصیت افراد را تغییر بدهیم به چند عامل بر می‌گردد. اول اینکه در اختلالات شخصیت افراد با بیماری‌هایی در حوزه روان روبرو هستیم.
برای مثال فردی که شخصیت افسرده‌ای دارد به ندرت می‌توان تغییر داد اما فردی که بیماری افسردگی دارد، می‌توانیم به راحتی او را تحت درمان دارویی قرار دهیم یا از مداخلات روان شناسی و برنامه‌های دیگر در حوزه روان برای تغییر او استفاده کنیم و او را از افسردگی نجات دهیم.
وی تأکید کرد: افراد با شخصیت خاص، مثلاً با شخصیت افسرده به دلیل مسائل ارثی که ما کنترلی روی آنها نداریم نمی‌تواند تغییر کند.
وی درباره‌ی تغییر عادت‌های زشت و ناپسند گفت: اگر عادت‌های غلط اکتسابی باشند می‌توان آنها را تغییر داد.
وی متذکر شد: عادت‌ها را با رفتار درمانی می‌توانیم تغییر دهیم و برطرف کنیم.
باشگاه خبرنگاران