Mother smiling holding baby against black background.
چگونه می توان گریه بی امان نوزاد را آرام کرد و چه عواملی در بارداری موجب گریه رو شدن و بی تاب شدن نوزاد بعد از تولد می شود؟

بسیاری از والدین به طور غریزی هنگامی که نوزادشان گریه می‌کند، او را در آغوش می‌گیرند، اما برخی از پژوهش‌ها نشان می‌دهد که شاید بهتر باشد که نوزاد را مدتی به حال خود گذاشت.

 دانشمندان می‌گویند به حال خود گذاشتن نوزاد ممکن است زیانی نداشته باشد و در واقع خواب بهتر شبانه‌ای را هم برای نوزاد و هم برای والدین فراهم آورد.

بررسی‌ها درباره تکنیک‌های به اصطلاح رفتاری خواب مانند – گریه کنترل‌شده که در آن والدین پیش از رفتن به سراغ  نوزاد می‌گذارند که او برای مدتی گریه کند- نشان داده است که این شیوه اثرات منفی مشخص و درازمدتی ندارد.

بر اساس این بررسی‌ها به کارگیری این شیوه ممکن است خطر دچار شدن مادران به افسردگی پس از زایمان را نیز کاهش دهد.

در  یکی از این روش‌های رفتاری به نام روش «گریه کنترل‌شده« والد باید بگذار نوزاد ابتدا پنج دقیقه گریه کند، پیش از آنکه برای آرام کردن کودک تلاش کند. در دفعه بعد این زمان به حال خود گذاشتن نوزاد به ۱۰ دقیقه افزایش می‌یابد، و در دفعه بعدی این زمان به ۲۰ دقیقه رسانده می‌شود، و این روند ادامه پیدا می‌کند.

نظریه این دانشمندان این است که نوزاد در نبود پاسخ پاداش‌دهنده والدین مثلا به صورت در آغوش گرفتنش، می‌آموزد که گریه کردن شدید ارزش ادامه را ندارد.

اغلب نورادان باید تا زمانی که به سه تا چهار ماهگی رسیده‌ باشند، در نبود بیماری یا عاملی آزارنده، شب را به آرامی بخوابند.

همشهری