Caramelized Onion And Prosciutto Macaroni And Cheese (Gabi Porter)

 اگر مایلید به دانستنی هایتان در مورد ظروف نچسب اضافه کنید و درمورد معایب و مضرات استفاده از آنان اطلاعاتی کسب کنید با ما همراه باشید.

امروزه در بيشتر آشپزخانه ها، از ظروف نچسب استفاده مي شود؛ اما سوال مهم اين است که چه زماني بايد استفاده از اين ظروف را کنار گذاشت.

*زماني که ظروف نچسب کمي خش دار است، قابل استفاده است اما ويژگي نچسب بودن خود را از دست مي دهد. در صورت زياد بودن خش از آن استفاده نکنيد.

*ظروف زنگ زده را دور نيندازيد ابتدا با کمي سرکه بشوييد، در صورت رفع نشدن مشکل، آن را دور بيندازيد.

*خيلي از ظروف داراي ته مسي است. در صورت ظاهر شدن مس، ديگر از آن استفاده نکنيد.

*اگرچه پس از تميز کردن ظرف با دستمال ظاهر تميز پيدا مي کند اما براي از بين بردن کامل بقاياي غذا آن را با آب و مايع بشوييد.

*تا حد امکان ظروف ديگري روي آن قرار ندهيد. ابتدا يک کاغذ در داخل ظرف قرار دهيد و سپس ظرف ديگر روي آن بگذاريد.

منبع:روزنامه خراسان