constant-nagging

مردانی که  خواهر و یا دخترشاندر زندگی شان تاثیرگار هستند اخلاق و رفتار و عکس العمل هایی متفاوت نسبت به مردانی دارند که بدون حضور جنس مونث در زندگی شان به سر می برند.

مجموعه ای از پژوهش های اخیر نشان می دهد که ارتباط نزدیک مردان با زنان در خانه و محل کار می تواند به طور قابل توجهی بر افکار و رفتار ایشان تاثیر خوب یا بد بگذارد.

به طور معمول مدیرعاملان مرد پس از آنکه صاحب فرزند پسر می شوند به کارمندان خود کمتر حقوق پرداخت می کنند در حالیکه برای خود حقوق بیشتری درنظر می گیرند. اما این واقعیت در مورد مدیرعاملان مردی که صاحب دختر می شوند صدق نمی کند. در حقیقت مدیرعاملان مردی که نخستین فرزند آنها دختر است به کارمندان خود حقوق بیشتری پرداخت می کنند، ضمن اینکه به کارمندان زن خود بالاترین اضافه حقوق را اعطا می کنند.

مردانی که صاحب فرزند دختر هستند همچنین کمتر معتقد به نقش های سنتی دو جنس زن و مرد هستند: آنها کمتر با این جمله موافقند که «جای یک زن در خانه است». به علاوه آنها بیشتر موافق این نظر هستند که مردان باید ظرف بشویند یا دیگر کارهای روزمره خانه را انجام دهند.

اما خواهر داشتن، تاثیری مخالف با تاثیرات دختر داشتن بر مردان می گذارد به طوریکه داشتن خواهر باعث می شود مردان بیشتر معتقد به نقش های سنتی زن و مرد باشند، از لحاظ سیاسی محافظه کارتر شوند و تمایل کمتری به انجام کارهای خانه داشته باشند.

همچنین مردانی که همسرانشان خانه دار هستند به تقسیم سنتی امور باور دارند. آنها در محل کار خود با زنان مخالفت می کنند، عملکرد سازمان هایی را که کارمندان زن بیشتری دارند نامنظم ارزیابی می کنند و کمتر تمایل دارند در شرکت هایی کار کنند که با مدیران اجرایی زن هدایت می شود. آنها همچنین بیشتر با ارتقاء کارمندان زن باکفایت موافقت می کنند.

از سوی دیگر همکار بودن با زنان می تواند در مردان موجب اعتقاد به مساوات انسانی در خانه شود. مردانی که از یک محیط کار غالبا مردانه همچون کارگاه های ساختمانی یا مهندسی به یک محیط کار غالبا زنانه همچون پرستاری یا آموزش تغییر شغل می دهند بیشتر در انجام کارهای خانه مشارکت می کنند. این حقیقت حتی پس از کنترل میزان تغییر در درآمد و ساعات کاری مردان نیز تایید شده است.

اما داشتن شخصیت غیرسنتی لزوما منجر به نقش های خانگی غیرسنتی نمی شود: مردان زنانی که درآمدشان بیشتر از شوهرانشان است، نسبت به سایر مردان کمتر در کارهای خانه به زنانشان کمک می کنند.

واضح است، زنانی که می خواهند هم در محل کار پیشرفت داشته باشند و هم کارهای خانه بین آنها و همسرشان تقسیم شود، باید این استراتژی را به کار گیرند: برای مدیرعامل مردی کار کنند که دختران زیادی دارد، خواهر ندارد و یک زن شاغل دارد. به علاوه باید با مردی ازدواج کنند که همکاران زن زیادی دارد و دارای فیش حقوقی بالاتری نسبت به خودشان است.

آتلانتیک