book1

انسان حقیقتا موجودی است اجتماعی و احتیاج به  برقراری ارتباط با سایر افراد دارد .خیلی از احتیاجات انسان و مشخص شدن استعدادها و نو آوری هایش  تنها از راه تعامل میان فردی و ارتباطات اجتماعی می تواند اجرا شود.درهرجامعه درصد قابل توجهی از کودکان، نوجوانان و بزرگسالان بدون آن که تمایلی داشته باشند، ناخواسته خودشان را در حصاری از کمرویی محبوس می کنند و شخصیت واقعی و قابلیت های ارزشمندشان در پس توده ای از ابرهای تیره ی  “کمرویی “ناشناخته می ماند.

اینجا هزاران نفر تونستن به وزن ایده آل برسند

شما به کمک این کلینیک به صورت تضمینی میتونید وزن کم کنید. نه نیازی به ورزش های سخت هست نه قرص و داروی خطرناک، خیلی ساده و بدون دردسر فقط با تکنیک های اختصاصی این کلینیک آنلاین.

کمرویی یک ناتوانی و معلولیت فراگیر اجتماعی است و یک نقیصه جدی در زندگی فردی و خانوادگی و خسران حیات اجتماعی به شمار می آید . به کلام ساده کمرویی یعنی “خودتوجهی “فوق العاده و ترس از مواجه شدن با دیگران. زیرا این اختلال نوعی ترس یا اضطراب اجتماعی است که در آن فرد از مواجه شدن با افراد ناآشنا و ارتباطات اجتماعی گریز دارد.

در کتاب “روان شناسی کمرویی ” به نویسندگی غلامعلی افروز ، سعی شده است به اختصار و به زبان ساده ضمن بررسی ابعاد روانی اجتماعی “پدیده کمرویی” روشهای عملی اصلاح و درمان کمرویی مورد بحث قرار گیرد.

هر جامعه برای  رشد و پیشرفت نیازمند انسانهایی پویا و کوشا،  هوشمند و خلاق است ،بنابراین نباید پدیده کمرویی به عنوان یکی از اساسی ترین آفات رشد متعادل در خانواده ها و جامعه ، فراگیر شود . روند تحولات اجتماعی گویای این حقیقت است که مساله ی کمرویی غالبا با گذشت زمان، فشردگی و پیچیدگی روابط بین فردی و تشدید فشارهای اجتماعی، رقابت ها، گوشه گیری ها و تک روی ها گسترده تر و شدیدترمی شود و درصد بیشتری از جوانان و بزرگسالان را فرا می گیرد مگراین که بتوان با تشخیص سریع واستفاده از روش های تربیتی و درمانی مناسب از گسترش و تشدید کمرویی پیشگیری کرد .

در کتاب “روان شناسی کمرویی ” به نویسندگی غلامعلی افروز ، سعی شده است به اختصار و به زبان ساده ضمن بررسی ابعاد روانی اجتماعی “پدیده کمرویی” روشهای عملی اصلاح و درمان کمرویی مورد بحث قرار گیرد. از مطالب ذکر شده در این کتاب می توان به مبانی روانی – اجتماعی کمرویی ، کمرویی از دیدگاه فرهنگی ،کمرویی و اضطراب اجتماعی ،شیوع کمرویی ،کمرویی و احساس تنهایی ،ویژگی های رفتاری افراد کمرو ،علل کمرویی، روش های درمان کمرویی و … اشاره کرد.

منبع : www.tebyan.net