insulin1

مدترونیک، شرکت سازنده پمپهای انسولین یک حرکت اساسی دیگر  برای تولید پانکراس مصنوعی تجاری با همکاری شرکت DreaMed Diabetesکه سالها است بروی آلگوریتم های لوزالعمده مصنوعی کار می کند،برداشته است.

 هدف اصلی شرکت مدترونیک تولید یک پانکراس مصنوعی کاملاً کاربردی است. هم اکنون با همکاری با شرکت DreaMedقادر به تحقق بخشیدن به این هدف دریک مقیاس زمانی کوتاه تر شده است. این خبر برای افراد ابتلا به دیابت نوع 1 بسیار جالب وهیجان انگیز است.

 برای تولید یک پانکراس مصنوعی نیاز به پمپ انسولین، سنسور نظارت مداوم قند خون (سنسور CGMو نرم افزاری بسیار پیشرفته برای محاسبه ی مقدار دقیق وصحیح انسولین مورد نیاز در پاسخ به تغییرات مقدار قند خون داریم.

 همکاری این دو شرکت از آنها جفتی بسیار قوی ساخته است زیرا شرکت مدترونیک در بازار عرضه ی پمپ انسولین پیشتاز است و در حال حاضر با قوی ترین فن آوری ها قادربه ارائه آخرین پمپ خود با نام MiniMed 640Gشده است که می تواند زمان وقوع هیپوگلایسمی را پیش بینی کرده و تا گذار از این تهدید، تحویل انسولین به بدن بیمار را قطع کند.

 از سوی دیگر شرکت DreaMedشرکتی است که با طی سالهای متوالی تحقیق توانسته است آلگوریتم  پانکراس مصنوعی را تولید کرده و دریک کارآزمایی بالینی که از سال 2007 آغاز شده است موفقیت آن را به اثبات رساند.

 فن آوری Glucositterاز شرکت DreaMedشامل آلگوریتم MD-Logicاست که در آن از منطق فازی استفاده شده است. این تکنولوژی قابلیت طراحی برای هر بیمار را بطور اختصاصی دارد. این نرم افزار قادر است خصوصیات افراد مختلف را درنظر گرفته و این خصوصیات را در آلگوریتم پیش بینی  کننده ی خود، بکار برد. در حالیکه این فن آوری در شکل کنونی خود نیاز به برخی  تصمیمات بیمار دارد اما مزیت آن کمک به اصلاح خطاها در هر دو انتهای طیف بالا و پایین قندخون است به طریقی که پمپ های انسولین فعلی با سنسور CGMهنوز قادر به انجام آن نیستند.