20120917113004gb-Burnout1

افراد معتاد برای جبران آسیب‌های وارد شده به این بخش از مغزو اختلال در عملکرد آن و یا به اصطلاح، مدیریت تهی‌شدگی، می‌بایست با آموزش، کسب مهارت‌ها، ورزش‌های منظم، نگاه کردن به خود در آیینه و…، منبع خودفعال مغز را افزایش دهند تا در مواقع لزوم از آن استفاده کنند و از سویی از کاهش این منبع یا خزانه جلوگیری کنند.

محقق و عضو مرکز ملی مطالعات اعتیاد گفت: اعتیاد به “مت آمفتامین” ترکیبی از وابستگی و تخریب را به دنبال دارد و آسیب گسترده روی مغز می‌گذارد.

“حامد اختیاری” با بیان این مطلب که نتیجه تحقیق او تحت عنوان “توانبخشی شناختی برای تخلیه نفس در میان معتادان به مواد مخدر” است، گفت: قشر مخ در افراد معتاد به مت آمفتامین، کمتر است.

او اظهار داشت: از روی MRI مغز این افراد و افراد سالم و مقایسه آنها با یکدیگر، به تفاوت‌هایی در دو نیم کره راست و چپ آنان رسیدیم که بیشتر این تفاوت در نواحی پیشانی مغز است.

این محقق نتیجه گرفت: قشر مخ در افراد معتاد کمتر شده و در نتیجه کارکرد این ناحیه از مغز آسیب دیده است.

او با طرح این سئوال که چه عملکردهایی مربوط به این نواحی می‌شود، گفت: عملکردهایی که به نواحی پیشانی مربوط می‌شود عبارتند از، تنظیم و مدیریت فعالانه هیجانات، مقاومت در برابر خواسته‌ها، تصمیم گیری‌های فعالانه و انتخاب بین گزینه‌ها و همچنین تمرکز توجه و حفظ و استمرار فعالیت‌های هدفمند.

 

منبع-سلامت نیوز