دوقلو 1

دختران دوقلو که والدینشان را پس از تولد شگفت زده کردند هرکدام رنگ پوست خاص خود را دارند این نوزادان یکی به رنگ سیاه و دیگری به رنگ سفید پوست هستند!

از هر یک میلیون نوزاد متولد شده از پدر و مادر سیاه و سفید پوست تنها یک مورد دارای رنگ متفاوت می باشند.

از هر یک میلیون نوزاد دوقلوی متولد شده از پدر و مادر سیاهپوست و سفید پوست  فقط یک مورد سفید و سیاه می شوند.

دوقلو

به عبارت بهتر از هر یک میلیون نوزاد تنها یک مورد سیاه و سفید هستند .

ربکا هورتون 28 ساله و کرتیس مارتین 24 ساله نام  پدر و مادر این دوقلو ها است این زوج خوش شانس اهل میدلند می باشند و از بین یک میلیون نوزاد، دوقلوهای آنها سیاه و سفید هستند .

این دو دختر دوقلو دارای شخصیت های متفاوت می باشند ،”کدال”علاقه بسیاری به استراحت دارد اما دختر دوم که “بایلی”نام دارد بسیار گریه می کندو به راحتی به خواب نمی رود.

دو قلو 3

شبکه خبر