200249357-001
اگر احساس کم حوصلی و بی طاقتی تان بیشتر از شش ماه به طول انجامید بهتر است هرچه سریع تر به روانپزشک مراجعه کنید و به پیداکردن علت این موضوع بپردازید.

عضو انجمن روان‌شناسان ایران گفت: اگر کم حوصلگی بیش از ۶ ماه طول بکشد طبق قانون D.S.M باید به روان‌شناس و روانپزشک مراجعه کند چرا که کرختگی فرد ناشی از افسردگی است و ربطی به عصبی بودن ندارد.

زهرا معینی  درباره اینکه زندگی افراد به خصوص در خانم‌ها رقابتی و به اصطلاح امروزی “چشم و هم چشمی” است، گفت: با توجه به رقابتی که در زندگی‌های امروزی وجود دارد، زندگی شبیه به زندگی ماشینی شده است. خانمی بدون اینکه در نظر بگیرد کار درستی انجام داده یا نه، به خاطر حس رقابت شروع به کار کردن زیاد در خارج از منزل برای رسیدن به آمال شخصی خودش می‌کند که این خود باعث می‌شود فرد از حالت طبیع‌اش خارج شود.

وی ادامه داد: تکنولوژی تا حدی آرامش را از افراد گرفته است و به جای داشتن آرامش روحی و روانی، متاسفانه باعث سلب آرامش افراد شده است و امروزه با وجود تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی زندگی افراد بیشتر ماشینی شده است.

عضو انجمن سازمان نظام روان‌شناسی ایران، عوارض ماشینی زندگی کردن را اینگونه بیان کرد: افراد در موقعیتی قرار می‌گیرند که به دلیل نبود شادی و نداشتن شور و هیجان مثبت و مدام کار کردن، بدنشان به اندازه کافی “سرتونین” ترشح نمی‌کند، همین عامل باعث می‌شود تا فرد فرسودگی پیدا کرده و دچار افسردگی شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا هر کسی که کم حوصله است نشان از عصبی بودن اوست، گفت: هر کسی که کم حوصله است به معنای عصبی بودن او نیست؛ اگر کم حوصلگی بیش از ۶ ماه طول بکشد طبق قانون D.S.M باید به روان‌شناس و روانپزشک مراجعه کند، چرا که کرختگی فرد ناشی از افسردگی است و ربطی به عصبی بودن ندارد. عصبانیت یک خشم پنهان است که به نحوی فرد می‌خواهد خشم خود را نشان بدهد و در واقع می‌توان گفت نوعی تلافی کردن است.

وی برای داشتن صبر و حوصله بیشتر توصیه‌ کرد: به جای پرداختن و وقت گذاشتن زیاد در زندگی ماشینی، افراد سیری هم به طبیعت داشته باشند و مهم‌تر آنکه بیشتر به آرامش معنوی توجه داشته باشند. برخی از مراجعه کنندگان که برای مشاوره می‌آیند در صدد خودکشی هستند یا به مواد مخدر روی می‌آورند و کم طاقت و کم حوصله شده‌اند و متاسفانه روح معنوی در آنها وجود ندارد؛ تمامی این موارد باعث می‌شود امید به زندگی کم شود.

سینانیوز