1

پوشیدن لباس های تیره با سایه رنگ روشن شما را لاغرتر نشان می دهد این درحالی است که عده ی زیادی از افراد چاق برا این عقیده اند تنها پوشیدن لباس های تیره آنها را لاغر می کند.

بررسی ها نشان می دهند خانم ها در دیدن رنگ ها ریزتر از آقایان هستند اما آقایان تنها طیف کلي رنگ را می بینند و در 80 درصد آقایان سرخابی همان صورتی است و در کل مردان به زیر مجموعه های رنگ ها اهمیت نمی دهند. افرادی که رنگ های سرخابی استفاده می کنند به طور ناخودآگاه محبوب دیگران است و 50 درصد بیشتر از افرادی که لباس های تیره می پوشند بر احساسات منفي و تنش های عصبی مقابله می کنند.

منبع-خبرنگاران جوان