health-benefits-of-salmon

نتایج مطالعات  نشان می دهند نوجوانانی که از رژیم های لاغری غیر اصولی و شدید استفاده می کنند دچار پوکی استخوان می شوند و از گیرایی ذهنی و محیطی آنها بسیار کاسته می شود.

کودکان و نوجوانانی که اضافه وزن دارند والدین آنها باید بسیار محتاط باشند و رژیم غذایي جداگانه را برای آنها در میان اعضای خانواده اختصاص دهند.

گفتنی است نوجوانان با ورزش کردن های سنگین، افزایش فعالیت بدنی و افزایش تعداد میان وعده های خود اما کم کالری برای کاهش وزن تلاش کنند در غیر این صورت از میزان رشد آنها کاسته می شود و در بزرگسالی به دلیل پایین بودن سیستم دفاعی بدنشان سریعا در مقابل هرگونه بیماری بدنشان مقاومت را از دست می دهد و به بیماری دچار خواهد شد.

منبع-خبرنگاران جوان