images.jpg2427452

آیا وقتی با کودکتان به خرید می روید با بهانه جویی های وی کلافه می شود؟ و درون فروشگاههای کودک به مشکل بر می خورید؟

تا به حال با این مشکل مواجه شده اید ؟با همسر و فرزندتان برای خرید برخی وسایل به فروشگاهی مراجعه کرده اید ، کودکتان از شما میخواهد که همه وسایلی را که از فروشگاه انتخاب نموده را برایش بخرید و وقتی با جواب منفی شما مواجه می شود ناگهان خود را به زمین انداخته و چنان قشقرقی به راه می اندازد که به قول معروف بیا و ببین ، در این گونه مواقع شما چه کرده اید و به نظر شما کار درست چیست؟

سوال فوق رو برای پاسخگویی والدین گذاشته بودم ولی اگر با این مشکل مواجه هستید و نمی دانید با کودکتان چه کنید جواب زیر را بخوانید . اعلب والدین متاسفانه مغلوب می شوند و وسایلی که کودک درخواست می کنند را می خرند تا به قول معروف حداقل آبرویشان جلوی مردم حفظ شود ، اما اگر بدانید که قشقرق و داد و بیداد از جمله روشهای کودکان برای مغلوب کردن و پیروز شدن بر ماست بار بعد وقتی با این مشکل مواجه شدید تصمیم معقولانه تری میگیرید .

برای برخورد درست با این مشکل : قبل از خروج از منزل به کودکتان مختصر و مفید میگویید که فقط میتواند یک اسباب بازی بخرد نه بیشتر و اگر با رفتار بدی از جانب او مواجه شوید نه تنها اسباب بازی نمی خرید بلکه مثلا آن روز تلوزیون نمی تواند تماشا کند یا پارک نمی روید.

البته به جای محرومیت هایی که من مطرح کردم موارد دیگری میتوانید جایگزین کنید.با کودکتان به فروشگاه میروید اگر موارد فوق را رعایت کرد عالی است حتی برای جایزه میتوانید بگویید میتواند یک اسباب بازی برای دفعه بعد انتخاب کند اما اگر قشقرق تکرار شد نه تنها چیزی نمی خرید بلکه تنبیهی که در نظر گرفته بودید را اعمال می کنید .

سه نکته مهم جهت موفقیت شما وجود دارد:

1- در تصمیمی که گرفته اید استمرار داشته باشید ، هر بار با کودک بیرون می روید برنامه را اجرا کنید موفقیت شما در گرو ثبات و استمرار شما است.

2- هر بار کودک رفتار درستی نشان میدهد تشویقش کنید و بگویید چقدر رفتارش را دوست دارید.

3- روی ارتباطتتان با کودک کار کنید.

منبع :سایت فرزندپروری