amoozesh-tasviri-band-avordane-khoon-damagh-nosebleeds

 

راه ها و روش های مختلف بند آوردن خون دماغ را به صورت تصویری همراه با عکس های کاملا گویا آموزش می دهیم تا در زمان خونریزی از بینی، به راحتی خون آمدن از بینی را بند بیاورید. روش گرفتن و جایی از بینی را که باید با دست بگیرید و نگه دارید را با مشاهده ی این تصاویر یاد می گیرید.

 

برای بند آوردن خون دماغ کجای بینی را باید با دست نگه داریم

 

band-avordane-khoon-damagh

نقطه ای که باید با دست فشار دهید

band-avordane-khoon-damagh2

این بخش از بینی را باید فشار دهید. قسمت سبز رنگ

band-avordane-khoon-damagh3

برخی از پزشکان عقیده دارند سر باید کمی به سمت بالا گرفته شود

band-avordane-khoon-damagh4

اما بیشتر پزشکان و صاحب نظران معتقدند سر باید به سمت پایین باشد و بینی را فشار دهید

band-avordane-khoon-damagh5

استیل وایستادن برای بند آوردن خون دماغ

band-avordane-khoon-damagh6

مویرگ های موجود در بینی که پاره می شوند و خون دماغ می شویم

band-avordane-khoon-damagh7

چگونه باید بایستیم

band-avordane-khoon-damagh8

حالت نشسته برای بند آوردن خون دماغ

band-avordane-khoon-damagh9

نحوه ی گرفتن دست و فشردن بینی

band-avordane-khoon-damagh10

روش بند آوردن خونریزی از بینی

band-avordane-khoon-damagh11