cholesterol level conceptual meter

بر اساس پژوهشهای جدید امکان  بالا رفتن میزان کلسترول LDL   در بین خانمهای  مبتلا به دیابت نوع 2  در مقایسه با آقایان زیادتر است

کلسترول LDL  چیست؟

LDL  یا کلسترول بد یا لیپوپروتئین با دانسیته ی پایین پروتئینی است که کلسترول را در جریان خود حمل می کند به این نوع پروتئین غالباً کلسترول بد اطلاق می شود زیرا افزایش مقدار آن در خون می تواند بطور قابل توجهی خطر حمله ی قلبی را افزایش دهد.

 دکتر Russoو همکارانش از دانشگاه Missinaدر ایتالیا به بررسی میزان کلسترول LDL  در 412299 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 که در سال 2009 به کلینیکهای دیابت مراجعه کرده بودند، پرداختند.

محققان از آنالیز پروفایل چربی این افراد دریافتند میانگین کلسترول تام در میان زنان دیابتی بالاتر است. افزایش مقدار کلسترول LDLبا سن و مدت زمان ابتلا به دیابت نوع 2 در ارتباط  بود.

همچنین مقدار هموگلوبین A1C  در زنان بالاتر گزارش گردید.

 نظریه ی محققان

نظریه هایی درباره ی درمیان زنان توسط محققین ارائه گردید این موضوع ممکن است به خاطر وجود موانع اجتماعی برای بررسی و تشخیص خطر بیماریهای قلبی-عروقی در زنان در مقایسه با مردان باشد یا بدلیل پایبندی کمتر زنان نسبت به مردان درباره ی دریافت درمانی با کیفیت بهتر می باشد.

محققان نتیجه گیری نمودند که متخصصان مراقبتهای سلامت باید خطر بالقوه ی بیماریهای قلبی عروقی را به زنان خاطر نشان کنند و نباید اولیت درمان زنان دیابتی را تنها بر کنترل قندخون و علایم مرتبط با دیابت متمرکز نمایند. نتایج این تحقیق درمجله ی بین المللی Endocrinologyمنتشر شد.

منبع : diabetestma.org