decisionmaking

خانم های در زمینه تصمیم گیری چه فرقی با آقایان دارند و چه تفاوتهایی از نظر اراده  با هم دارند؟

 بسیاری از افراد بر این باورند که زنان در مقایسه با مردان احساساتی هستند و در زمان تصمیم‌گیری احساس بر منطق آنها غلبه می‌کند و مانع تصمیم‌گیری منطقی در آنها می‌شود، اما مطالعات جدید حاکی از آن است که با وجود احساساتی بودن زنان، آنها در شرایط تصمیم‌گیری در مقایسه با مردان به یک میزان منطقی هستند و احساس در تصمیم گیری آنها نقشی ندارد.

محققان دریافتند جنسیت در تصمیم‌گیری منطقی نقش ندارد، اما احساسات زنان منجر به بروز استرس در آنها می‌شود که این استرس باید کنترل شود تا از بروز بیماری‌های قلبی در آنها جلوگیری شود.

ربکا فریسدورف، رهبر این مطالعه در کشور کانادا اظهار کرد: زنان نسبت به مردان واکنش منفی بیشتری در بعضی از مسائل از خود بروز می‌دهند که این امر منجر به بروز آسیب در آنها می‌شود. این مورد در مردان کمتر است.

این بررسی بر روی شش هزار و 100 نفر انجام شد و محققان را به نتایج سودمندی رساند. در این بررسی از شرکت کنندگان 20 سوال در مورد قتل عمد، شکنجه، دروغ، سقط جنین و تحقیق در مورد حیوانات پرسیده شد و پاسخ آنها مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج این بررسی نشان داد زنان و مردان در تصمیم‌گیری به یک میزان منطقی هستند و مدرکی دال بر این موضوع که نشان دهد جنسیت در تصمیم‌گیری نقش دارد، به دست نیامد.

بررسی انجام شده در مجله “Personality and Social Psychology Bulletin” منتشر شده است.

(ایسنا)