sport

از قدیم   به نوجونان  توصیه  می شود فعالیت داشتن که ورزش نیز جزو فعالیتهای مهمی است که برای سلامتی مناسب است. اما تحقیقات جدید  توصیه می کند که  زیاد ورزش کردن برای نوجوانان می تواند به طور منفی و  مثل کم تحرکی، سلامتی آن ها را به خطر اندازد. وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده توصیه بر حداقل 60 دقیقه فعالیت بدنی در روز معادل 7 ساعت در هفته برای جوانان سنین بین 6تا17 سال دارد.
مطالعه ای که به تازگی در مجله BMJ به چاپ رسیده است حاکی از آن است که 14 ساعت فعالیت بدنی در هفته برای ارتقاء سلامت نوجوانان بهترین میزان پیشنهادی است؛ اما آن ها دریافته اند که ورزش بیش از 14 ساعت برای سلامتی آن ها مضر خواهد بود.
محققین به بررسی 1245 نوجوانان سوئیسی در دامنه سنی 16 تا 20 سال پرداختند. تمامی شرکت کنندگان به سوالات مرتبط با مشخصات فردی، قد، وزن، وضعیت اجتماعی، تمرینات ورزشی، آسیب های ورزشی و وضعیت سلامتی پاسخ دادند. وضعیت سلامتی آنها با استفاده از شاخص سلامتی سازمان جهانی بهداشت(WHO) ارزیابی شد که امتیاز بین 0 تا 25 را ارائه می دهد. امتیاز کمتر از 13 معرف وضعیت ضعیف سلامتی است. محققین سطح ورزش در شرکت کنندگان را به طور کم (0تا5/3 ساعت در هفته)، متوسط (6/3تا5/10ساعت)، زیاد (6/10تا5/17ساعت)، و بسیار زیاد (بیش از 5/17ساعت) گروه بندی کردند.
فعالیت ورزشی کم در 35% از شرکت کنندگان دیده شد، و 5/41% فعالیت متوسط، 5/18% فعالیت زیاد، و 5% فعالیت بسیار زیاد داشتند. نتایج نشان دادند که در شرکت کنندگان گروه های فعالیت کم و بسیار زیاد در مقایسه با گروه متوسط احتمال داشتن امتیاز زیر 13، دوبرابر بود. همچنین بیشترین امتیازات سلامتی توسط شرکت کنندگانی که حدود 14 ساعت در هفته فعالیت بدنی داشتند به دست آمد اما فعالیت بدنی کمتر از 14 ساعت به امتیازات کمتر منتج شد.
فعالیت بدنی با خلق و خوی مثبت، کاهش افسردگی، نارسایی های استرس و اضطراب، و بهبود اعتماد بنفس و عملکردهای شناختی در کودکان و نوجوانان مرتبط شده است ولیکن نتایج مطالعه نشان می دهد که فعالیت بدنی زمانیکه بیش از دوبرابر زمان پیشنهادی 7 ساعت در هفته باشد از فاکتور محافظتی بودن خارج شده و تبدیل به یک فاکتور خطر مستقل برای سلامتی ضعیف تبدیل می شود.
نکته عملی: مطالعه بیانگر اهمیت بالای مراقبت پزشکی برای نوجوانان در جهت نظارت بر سطح تمرینات ورزشی و سلامتی آنها می باشد. درواقع صرف نظر از تصمیم نوجوان به دنبال کردن تمرینات ورزشی، آنها به پیگیری های حمایتی و دقیق تر در زمینه وضعیت سلامتی نیاز دارند تا ازآسیب های احتمالی بر سلامتی در موارد ورزش زیاد پیشگیری شود.

منبع : www.yourdoctor.ir